Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Som Civilingeniør i Energiteknologi bliver du ekspert i at analysere energisystemer, så du forstår og behersker det komplekse samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning.

Fremtidens energi-udfordringer skal løses ved at udvikle energiteknologier som vindmøller, biomasse, solceller og brændselsceller. En del af løsningen er smarte energinetværk, hvor smarte komponenter som fx elbiler og varmepumper kommunikerer med elmarkedet og balancerer produktion og forbrug. Det bliver styret intelligent gennem den digitale omstilling af energisektoren, som foregår lige nu.

Du kan også vælge at specialisere dig i energiinformatik, hvor der er fokus på den digitale omstilling.

Uddannelsens kandidatdel

På uddannelsens kandidatdel beskæftiger du dig med energisystemanalyse. Du arbejder med teknisk modellering af energiprocesser og teknisk analyse af energiteknologiens miljø- og samfundsmæssige konsekvenser. På energiinformatik-sporet arbejder du med at bruge energidata til at optimere energisystemer og processer intelligent.
Du får den faglige og tekniske viden til at indgå i drifts- og udviklingsarbejde af forskellige energisystemer. Og du bliver klar til at fungere som bindeled mellem eksperter og generalister, teknikere og politikere.

Du kan også analysere og optimere, hvordan vi anvender eksisterende og nye energiteknologier som:

  • vindmøller
  • biomassesystemer
  • solceller
  • brændselsceller
  • bølgeenergianlæg
  • varmepumper
  • fremtidens kraftvarmeværker
  • Smart Grid

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø. Vi bruger forskningslitteratur, og i dit specialeprojekt skal du demonstrere dine kompetencer i at bruge fagfælle-bedømte forskningspublikationer.

Uddannelsen er i høj grad international, og du får internationale undervisere, som underviser på engelsk.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig forskellige karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i Energiteknologi kan du fx arbejde som projektingeniør i fjernvarme- eller elforsyningssektoren eller i rådgivningsvirksomheder.


Vil du også være en del af den grønne omstilling?

Hør Simon fortælle hvordan man på Energiteknologi arbejder med klimaforandringer, energiproduktion og anvendelse af forskellige energitjenester.

Se video her

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.02.2021