Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Fremtidens udfordringer på energiområdet skal løses med udvikling af eksisterende og nye energiteknologier såsom vindmøller, biomasse, solceller og brændselsceller. En del af løsningen er smarte energinetværk, hvor smarte komponenter som fx elbiler og varmepumper kommunikerer med elmarkedet og balancerer produktion og forbrug. Dette styres intelligent gennem den digitale omstilling af energisektoren, som sker i disse år.

At finde svaret på fremtidens energiudfordringer er dog ikke enkel, da produktion og distribution af energi sker i et komplekst samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning. Som Civilingeniør i Energiteknologi bliver du ekspert i analyse af energisystemer, så du forstår og behersker du dette komplekse samspil. Du vil også kunne vælge at specialisere dig i energiinformatik, hvor der er fokus på den digitale omstilling.

Uddannelsens kandidatdel

På uddannelsens kandidatdel kommer du til at beskæftige dig med energisystemanalyse. Du kommer til at arbejde indgående med teknisk modellering af energiprocesser og teknisk analyse af energiteknologiens miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser. På energiinformatik-sporet vil du komme til at arbejde med databaseret intelligent anvendelse af energidata til optimering af energisystemer og processer.

Du får den faglige og tekniske viden, der skal til for at kunne indgå i drifts- og udviklingsarbejde omkring forskellige energisystemer. Og du vil være klar til at fungere som bindeled mellem eksperter og generalister, teknikere og politikere.

Du kan også være med til at analysere og optimere anvendelsen af eksisterende og nye energiteknologier som fx:

  • vindmøller
  • biomassesystemer
  • solceller
  • brændselsceller
  • bølgeenergianlæg
  • varmepumper
  • fremtidens kraftvarmeværker
  • Smart Grid.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø. Der gøres i udstrakt grad brug af forskningslitteratur og specialeprojektet sigter mod at demonstrerer kompetencer i anvendelse af fagfælle bedømte forskningspublikationer.

Uddannelsen har høj grad af internationalisering og internationale undervisere, som underviser på engelsk.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i Energiteknologi kan du fx arbejde som projektingeniør i fjernvarme- eller elforsyningssektoren eller inden for rådgivningsvirksomheder.


Vil du også være en del af den grønne omstilling?

Hør Simon fortælle hvordan man på Energiteknologi arbejder med klimaforandringer, energiproduktion og anvendelse af forskellige energitjenester.

Se video her