Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan

  • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre 
  • lede et projekt fra start til slut 
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Elektronik gælder, at du fx:

  • kan stå i spidsen for udvikling af fremtidens bæredygtige energiløsninger, fordi du har en dyb indsigt i den nyeste forskning inden for elektroniske systemer, effektelektronik og indlejrede systemer 
  • kan være med til at udvikle og designe moderne produkter, der kombinerer analoge og digitale kredsløb fx droner, biler og industrirobotter 
  • har en specialistviden om til de særlige krav, som samspillet mellem effektelektronik og indlejrede systemer stiller til udvikling af moderne produkter og services
  • kan udnytte din indsigt i både effektelektronik og indlejrede systemer til at starte egen virksomhed fx inden for fremtidens smarte batteridrevne løsninger.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.