Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden

Kandidaterne besidder viden, som er baseret på den højeste internationale forskning indenfor felterne Designstudier, Designledelse og Designforskning.

Kandidaterne forstår og evner at reflektere på disse videnskabelige grundlag og at identificere relevante videnskabelige problemstillinger i forlængelse heraf.

Kandidaten har nærmere bestemt:

 • viden om kulturelle og kommunikative problematikker i relation til designledelse baseret på begreber, teorier og metoder inden for Designstudier
 • viden om ledelsesmæssige, organisatoriske og forretningsmæssige aspekter af designledelse baseret på begreber, teorier, metoder og værktøjer inden for Designledelse
 • viden om designmetodologier og designprocesser i relation til praktiseringen af designledelse baseret på begreber, teorier, metoder og værktøjer inden for Designforskning
 • teoretisk baggrund for at identificere, vurdere og formulere videnskabelige problemstillinger i relation til designledelse samt evne til på et videnskabeligt grundlag at reflektere over denne viden.

 

Færdigheder

Kandidaten kan:

 • identificere, undersøge, dokumentere, beskrive og analysere forhold og problemstillinger i relation til designledelse
 • udvælge og anvende de enkelte fagområders videnskabelige metoder og teorier til at varetage, samordne og koordinere praktiske, kreative, kulturelle, kommunikative, forretningsmæssige, organisatoriske, ledelsesmæssige og strategiske aspekter af designledelsesprojekter
 • opstille nye handle- og løsningsmodeller på basis af foretagne analyser og udvikle innovative og strategiske formgivningsløsninger.
 • analysere og kvalificere formgivningsløsningens potentialer og sikre samspillet mellem processer af kreativ, teknisk, administrativ, økonomisk og markedsføringsmæssig art i relation til udviklingen fra idé til kommercialisering.
 • udvælge og kvalificere forskellige analysestrategier, herunder empiriske undersøgelsesmetoder, til at kvalificere forståelsen af centrale aktører inden for feltet af designledelse
 • udvikle og implementere strategier for virksomheder og udmønte disse som designledelsesprojekter gennem analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation
 • formidle sin viden og varetage, koordinere og diskutere fagrelevante problemstillinger med både specialister og personer, der skal anvende resultatet.

Kompetencer

Kandidaten kan:

 • i forbindelse med designledelsesprocesser facilitere arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering indenfor designledelsesfeltet og anvende sine kundskaber kreativt på nye problemstillinger
 • selvstændigt og med professionelt ansvar igangsætte, indgå i og gennemføre tværfagligt samarbejde, både med fagfæller og andre professionelle partnere i forbindelse med designprojektledelse.

Sidst opdateret: 26.02.2018