Skip to main content

Health Data

Denne fagretning kvalificerer dig til at fungere i relation til både datamanagement og dataanalyse af sundhedsdata i forskningsmæssige sammenhænge.

Fagretningen er tilrettelagt efter studerende med en sundhedsfaglig (professions-)bachelor, en samfundsfaglig bachelor eller en bachelor i matematik eller statistik.

Obligatoriske fagretningskurser

Valgfagsmodul

Hvis du vælger denne fagretning, skal du vælge kurser svarende til mindst 10 ECTS blandt følgende kurser:

Derudover kan du frit vælge 10 ECTS inden for følgende områder:

  • Flere kurser fra valgfagslisten ovenfor
  • Kurser fra de andre Data Science-fagretningers valgfagsmoduler
  • Øvrige kurser udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet inden for fagområderne data science, datalogi, statistik og matematik
  • Individuelle projekter i datalogi
  • VPIMA801: Virksomhedsprojekt
  • Kurser inden for dit oprindelige hovedområde

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens kurser og den rækkefølger, vi anbefaler, du tager dem i.