Health Data

Denne fagretning kvalificerer dig til at fungere i relation til både datamanagement og dataanalyse af sundhedsdata i forskningsmæssige sammenhænge.

Fagretningen er tilrettelagt efter studerende med en sundhedsfaglig (professions-)bachelor, en samfundsfaglig bachelor eller en bachelor i matematik eller statistik.

Obligatoriske fagretningskurser

Valgfagsmodul

Hvis du vælger denne fagretning, skal du vælge kurser svarende til mindst 10 ECTS blandt følgende kurser:

 • Generelle regressionsmodeller (overlevelses- og longitudinale data) (5 ECTS)
 • Biodemografi, forecasting og populationsdynamik (3 ECTS)
 • Sundhedsøkonomi (5 ECTS)
 • Fra data til evidens: Evalueringsdesign (5 ECTS)
 • Epidemiologiske metoder i Biomedicin (5 ECTS)
 • Analysis of Microarray Data (2 ECTS)
 • Avanceret sundhedsøkonomi (5 ECTS)
 • Netværk og sikkerhed (10 ECTS)

Derudover kan du frit vælge 10 ECTS inden for følgende områder:

 • Kurser fra de andre Data Science-fagretningers valgfagsmoduler
 • Kurser udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet inden for fagområderne data science, datalogi, statistik og matematik
 • Kurser inden for dit oprindelige hovedområde 

Anbefalet studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens kurser og den rækkefølger, vi anbefaler, du tager dem i.