Skip to main content

Economics and Business Administration

Denne fagretning kvalificerer dig til at dels foretage databehandling og tage informerede beslutninger på baggrund af store mængder data, dels forstå anvendelsen af moderne teknologi og innovation som konkurrenceparameter i produktionsvirksomheder og virksomheder inden for service.

Fagretningen er tilrettelagt efter studerende med en bacheloruddannelse inden for økonomi, erhvervsøkonomi eller tilsvarende.

Obligatorisk fagretningskursus

Valgfagsmodul

Hvis du vælger denne fagretning, skal du vælge kurser svarende til mindst 10 ECTS blandt følgende kurser:

Derudover kan du frit vælge 10 ECTS inden for følgende områder:

  • Flere kurser fra valgfagslisten ovenfor
  • Kurser fra de andre Data Science-fagretningers valgfagsmoduler
  • Øvrige kurser udbudt af Det Naturvidenskabelige Fakultet inden for fagområderne data science, datalogi, statistik og matematik
  • Individuelle projekter i datalogi
  • VPIMA801: Virksomhedsprojekt
  • Kurser inden for dit oprindelige hovedområde 

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens kurser og den rækkefølger, vi anbefaler, du tager dem i.