Uddannelsens opbygning

60 ECTS af kandidatuddannelsen i Data Science udgøres af fælles kurser, der er obligatoriske for alle studerende på uddannelsen.

Du vil kunne finde links til kursusbeskrivelser for alle obligatoriske kurser nedenfor, efterhånden som de bliver oprettet i SDU's kursusdatabase.

Databehandling

Statistik

Kunstig intelligens

Anvendelse

Fagretning

På kandidatuddannelsen i Data Science skal du vælge én af nedenstående fagretninger. Fagretningen udgør 30 ECTS.

Specialeprojekt

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 30 ECTS.

Specialeprojektets emne vil typisk befinde sig inden for den fagretning, du har valgt. Har du for eksempel fagretningen Health Data, tager du udgangspunkt i data fra eksempelvis blodprøver eller patientjournaler, måske i samarbejde med en forskningsgruppe fra Odense Universitetshospital eller Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Hvis du har fagretningen Environmental Data Science, kan du for eksempel arbejde sammen med Miljøstyrelsen og behandle data fra eksempelvis vandprøver eller droneinspektioner.