Kompetenceprofil

Du får kendskab til programmering og viden om, hvordan databehandling indgår i din fagretning. Du får viden om din fagretnings behov og muligheder i arbejdet med og behandling af data.

Du lærer at udvælge, anvende og sammensætte de rette programmerings-, statistik- og maskinlæringsværktøjer og -metoder til at arbejde med større datamængder generelt og inden for din fagretning. Du lærer desuden at anvende og videreudvikle disse værktøjer og metoder til at designe og foretage komplekse dataanalyser og arbejde med avancerede data.

Du lærer at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse inden for databehandlings- og analyseområdet. Du lærer også at igangsætte og gennemføre analyser og påtage dig et professionelt ansvar under overvejelse af IT-etiske og IT-sikkerhedsmæssige konsekvenser.