Introduktion til uddannelsen

Mængden af data stiger lige nu så hastigt, at den globale datamængde bliver fordoblet hvert andet år. I 2020 vil den samlede mængde opbevarede data udgøre 44 zettabyte (1 zettabyte er 1021 byte).

Væksten af data skyldes især sociale medier og videostreaming, men det ændrer sig. I 2025 vil erhvervsvirksomheder og organisationer ifølge IDC skabe og opbevare 60% af verdens data.

Data skal behandles, det vil sige: Indsamles, sorteres, opbevares, analyseres, forstås, sikres og anvendes. Med en kandidatuddannelse i Data Science bliver du ekspert i at behandle data på flere niveauer. Du får indsigt i programmering, både praktisk og teoretisk, og du får viden om for eksempel statistik, maskinlæring og databasesystemer. Uddannelsen indeholder også kurser i IT-sikkerhed og -etik.

Uddannelsen har et teoretisk pensum, som giver dig viden om fagets muligheder på et abstrakt niveau. Undervisningen er dog overvejende praktisk og baseret på eksempler og projekter. Som studerende vil du indgå i en del gruppearbejde, især inden for din fagretning, men også tværfagligt.

De studerende på uddannelsen kommer med mange forskellige fagligheder. Du kan derfor se frem til at få medstuderende, som har en bachelor eller professionsbachelor i for eksempel økonomi, sygepleje, idræt, markedsføring eller historie. På den måde bygger du videre på din egen faglighed i et mangfoldigt miljø, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af faggrænser og tilegne sig viden og synspunkter fra andre fagligheder.

På kandidatuddannelsen i Data Science kan du vælge én af fem mulige fagretninger. Du vil sandsynligvis vælge en fagretning, der relaterer sig til din faglighed fra din bachelor eller professionsbachelor.

Du behøver ikke kunne programmere, når du søger ind på uddannelsen. Undervisningen i programmering begynder på et niveau, hvor alle kan være med. Det er dog en vigtig forudsætning, at du har interesse i at lære at programmere, og at du er meget motiveret. Flere kurser på uddannelsen tager desuden udgangspunkt i, at du har en god matematisk forståelse og opfattelsesevne. Det er derimod ikke afgørende, at du kan huske alt matematikken, du havde i gymnasiet.