Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen henvender dig bredt til studerende inden for alle fagområder. Uddannelsen er dog målrettet studerende, der ikke i forvejen har en baggrund i Software Engineering eller Datalogi.

Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det desuden et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Logiktest og motiveret ansøgning

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Selvom du opfylder adgangskravene, kan du altså ikke være sikker på en plads.

Hvis vi ikke har plads til alle kvalificerede ansøgere, udvælger vi ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 1. Matematiske og logiske evner
  Du skal gennemføre den følgende logiktest og medsende kvitteringsmailen herfra til din ansøgning. Du finder logiktesten her.
  Du vil ikke blive bedømt på dit testresultat, men derimod på din refleksion over, hvordan du klarede dig i testen. Denne refleksion skal indgå i din motiverede ansøgning.
 2. Motiveret ansøgning
  Den motiverede ansøgning skal indeholde
  a. Din motivation for optagelse på kandidatuddannelsen, herunder din viden om områder, som har relevans for kandidatuddannelsen
  b. Dine refleksioner over, hvordan du klarede dig i logiktesten
 3. Karaktergennemsnit
  Du skal sammen med din ansøgning fremsende dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende bacheloruddannelse.
  Har du ikke afsluttet bacheloruddannelsen ved ansøgningstidspunktet, udregnes dit gennemsnit på de fag, du har bestået på ansøgningstidspunktet.

De tre udvælgelseskriterier vægter 33% hver.