Skip to main content

Datalogi med sidefag

Den to-faglige kandidatuddannelse i Datalogi består af følgende elementer:

  • Obligatorisk kursus (10 ECTS)
  • Konstituerende kandidatkurser (20 ECTS)
  • Valgfri kurser (15 ECTS)
  • Sidefag (45-75 ECTS)
  • Speciale (30 ECTS)

Obligatorisk kursus

NAT805 Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab er det eneste obligatoriske kursus på den to-faglige kandidatuddannelse i Datalogi.

Konstituerende kandidatkurser

Her kan du vælge blandt de datalogikurser og individuelle datalogiprojekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Valgfri kurser

Her kan du vælge blandt alle de kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, og som du ikke har taget tidligere i dit studieforløb. Du må også gerne vælge kurser på bachelorniveau,  så længe det ikke er datalogikurser.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Sidefag

Hvis du vælger den to-faglige kandidatuddannelse i Datalogi, fortsætter du med det sidefag, du har taget på din bacheloruddannelse.

Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt sidefag, bliver sidefaget udvidet med 30 ECTS. Det betyder, at du først skriver dit speciale på 5. semester, og at din kandidatuddannelse får en normeret studietid på 2½ år.

Speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 30 ECTS.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se et skema over de elementer, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Anbefalet studieforløb for kandidatuddannelsen i Datalogi med sidefag

Bemærk: Hvis du har et naturvidenskabeligt eller samfundsvidenskabeligt sidefag og ønsker at tage en 10 ECTS gymnasiepraktik som en del af din valgfri pulje, anbefaler vi, at du tager de øvrige kurser i en anden rækkefølge. Kontakt venligst undervisningsudvalgets formand for at aftale den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse.