Skip to main content

Specialisering i Algoritmer

På SDU er algoritmer et fokusområde med en usædvanlig stor og stærk forskningsgruppe med mere end 9 forskere og et stort udvalg af kurser.

Ud over at give dig ekspertise inden for konkrete applikationsområder gør en solid baggrund i algoritmer det nemt at sætte sig ind i andre datalogiske fagområder. I et fag som datalogi, som er i rivende udvikling, er evnen til at tilpasse sig konstant forandring vigtig for en vellykket karriere. 

"Kreativitet er ofte en stor del af arbejdet med at udvikle nye algoritmer. Jeg nyder det virkelig, når studerende på SDU overrasker os med deres ideer," siger Joan Boyar, professor i datalogi. 

Associate Professor Lene Monrad Favrholdt standing next to the main SDU campus.

"Du husker 10 % af det, du læser; 20 % af det, du hører; og 70 % af det, du diskuterer med andre. Derfor gør vi meget ud af aktiv undervisningsdeltagelse," siger Lene Monrad Favrholdt, lektor i datalogi.

Kurser

Der er en stor grad af valgfrihed på kandidatuddannelsen i Datalogi på SDU. I studieåret 2020/2021 udbyder vi følgende kurser inden for algoritmer:

DM817: Netværksprogrammering

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at:

 • anvende strømningsalgoritmer som et vigtigt værktøj til at løse praktiske optimeringsproblemer. Eksempler på disse er, ud over egentlige strømningsproblemer, for eksempel matchingproblemer, orienteringsproblemer og simple skeduleringsproblemer.
 • modellere diverse optimeringsproblemer som strømningsproblemer.
 • anvende teorien for strømning i netværk til at vise, at et givet problem kan løses effektivt.
 • bruge teorien for strømning i netværk til at udlede strukturelle beskrivelser af optimale løsninger til visse optimeringsproblemer.
 • redegøre for de i kurset gennemgåede algoritmer, samt anvende disse på problemer som ligner dem fra kurset.
 • opstille en (generaliseret) strømningsmodel ud fra en skriftlig problembeskrivelse.
 • redegøre for algoritmer fra kurset, hvori strømningsalgoritmer indgår som en delkomponent, for eksempel udvidelse af kantsammenhængen i digrafer, pardannelse i 2-delte grafer og skeduleringsalgoritmer.

Ansvarlig underviser: Jørgen Bang-Jensen

DM819: Geometriske algoritmer

Kurset er en introduktion til de væsentligste emner indenfor algoritmer omkring geometriske objekter. Som en integreret del af kurset opøves deltagerne i implementation inden for området.

Geometriske algoritmer er en vigtig del af anvendelser indenfor computerspil og computergrafik generelt, geografiske informationssystemer, robotkontrol, design, billedeanalyse, m.m. Da disse anvendelsesområder involverer meget store datamængder, stilles der store krav til effektiviteten af de grundlæggende algoritmer og datastrukturer.

Fokus er dog ikke på anvendelserne, men på kerneproblemerne inden for geometriske algoritmer.

Ansvarlig underviser: Kim Skak Larsen

Læs hele kursusbeskrivelsen

DM840: Algoritmer i kemoinformatik

Formålet med dette kursus er at sætte den studerende i stand til at løse en bred vifte af ikke-trivielle diskrete beregningsmæssige problemer inden for datalogi ved at anvende avancerede algoritmiske ideer, grafteoretiske tilgange, viden fra beslægtede områder af diskret matematik og kompleksitetsteori på problemer motiveret fra eller opstået i kemi.

Kurset giver et videnskabeligt grundlag for at skrive et speciale, der har til formål at anvende kernedatalogiske tilgange til relevante spørgsmål i kemi, biologi, fysik eller matematik.

Ansvarlig underviser: Daniel Merkle

Læs hele kursusbeskrivelsen

DM860: Online algoritmer

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå de grundlæggende begreber i online problemstillinger og algoritmer, især design- og analyseteknikker for online algoritmer.

Et problem er online, hvis man skal behandle en sekvens af forespørgsler ved at træffe beslutning om hver eneste forespørgsel uden at kende de efterfølgende. Eksempler på online problemstillinger, der kan have denne natur, er pakning af containere, investeringer på børsen, fordeling af job til forskellige processorer, paging/buffer problemer, reorganisering af symboltabeller, reservation af båndbredde i et netværk og reservation af sæder i et tog.

I kurset vil der blive lagt stor vægt på analysen af kvaliteten af algoritmerne, samt designteknikker.

Ansvarlig underviser: Joan Boyar

Læs hele kursusbeskrivelsen

DM872: Matematisk optimering i praksis

Kursets fokus er på avancerede løsningsteknikker til matematiske optimeringsproblemer, der opstår fra konkrete anvendelser i skedulering og ruteplanlægning.

Eksempler på anvendelser er: flow shop og jobshop skedulering i produktion, ressourcebegrænset aktivitetsplanlægning, bemanding og arbejdshold planlægning, tidsplanlægning og køretøj ruteplanlægning med tidsvinduer.

Kurset sigter på at give teorien bag løsningsmetoderne og frem for alt praktisk erfaring med at implementere dem på numeriske instanser af disse optimeringsproblemer.

Ansvarlig underviser: Marco Chiarandini

Læs hele kursusbeskrivelsen

MM8xx: Grafteori

Dette er et nyt kursus, som vi udbyder første gang i efteråret 2020.

Kurset giver en introduktion til grafteori og andre mere avancerede emner inden for dette område. Vi vil dække emner inden for både orienterede og ikke-orienterede  grafer.

Ansvarlig underviser: Anders Yeo

Alle kurserne forudsætter forudgående kendskab til algoritmer og datastrukturer, såvel som grundlæggende diskret matematik. Nogle af kurserne har yderligere faglige forudsætninger, for eksempel inden for lineær algebra og kompleksitetsteori.

Specialeprojekter

Nedenfor kan du se eksempler på specialetitler inden for algoritmer:

 • European football placement problems - complexities and exact solutions
 • On-line graph colouring
 • Aircraft routing
 • Lattice-based cryptography
 • Nearest neighbour search in high-dimensional spaces
 • Theoretical aspects of computer-aided chemical synthesis design