Skip to main content

Et-fagligt studieforløb

Den et-faglige kandidatuddannelse i Datalogi består af følgende elementer:

  • Konstituerende kandidatkurser (30 ECTS)
  • Fagperspektiverende aktivitet (30 ECTS)
  • Speciale (60 ECTS)

Konstituerende kandidatkurser

Her kan du vælge mellem de kurser og projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområdet datalogi, dog ikke DM857 Introduktion til programmering.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Fagperspektiverende aktivitet

De 30 ECTS i den perspektiverende aktivitet er i princippet valgfri, men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg.

Derfor skal du senest ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du gør rede for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Speciale

På kandidatuddannelsens andet år udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 60 ECTS.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Anbefalet studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se, hvilke elementer der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Anbefalet studieforløb for den et-faglige kandidatuddannelse i Datalogi

Særligt for vinteroptag

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du direkte med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de konstituerende kurser på det andet semester af din kandidatuddannelse.

Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.