Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Datalogi kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Et-faglig uddannelse

Du kan i stor udstrækning forme den et-faglige kandidatuddannelse i Datalogi, så den passer til lige præcis dine faglige interesser og karrieredrømme. Således er alle naturvidenskabelige kurser på SDU forhåndsgodkendt som valgfrie kurser.

Uddannelsen består af følgende elementer:

Konstituerende kandidatkurser (30 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge mellem de datalogikurser og -projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Fagperspektiverende aktivitet (30 ECTS)

De 30 ECTS i den fagperspektiverende aktivitet er i princippet valgfri. Det betyder, at du kan vælge frit mellem alle de kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger.

Det er dog afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du senest ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du gør rede for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dine valg.

Speciale (60 ECTS)

På kandidatuddannelsens andet år udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

I det anbefalede et-faglige studieforløb kan du se, hvilke elementer der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de konstituerende kurser på kandidatuddannelsens andet semester. Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

Specialiseringer

Specialiseringerne nedenfor er tænkt som forslag, du kan benytte, hvis du ønsker at specialisere dig inden for et af de pågældende fagområder.

To-faglig uddannelse

Hvis du har kombineret Datalogi med et sidefag på din bacheloruddannelse, kan du fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

Uddannelsen består af følgende elementer:

Obligatorisk kursus (10 ECTS)

NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab er det eneste obligatoriske kursus på den to-faglige kandidatuddannelse i Datalogi.

Konstituerende kandidatkurser (20 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge mellem de datalogikurser og -projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Valgfag (15 ECTS)

Stort set alle kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, er forhåndsgodkendt som valgfrie kurser på kandidatuddannelsen i  Datalogi. Den eneste undtagelse er kurset DM857: Introduktion til programmering, som ikke kan tages af datalogistuderende.

Du må også gerne vælge kurser på bachelorniveau, så længe det ikke er datalogikurser.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Sidefag (45-75 ECTS)

Hvis du vælger den to-faglige kandidatuddannelse i med Datalogi som centralt fag, fortsætter du med det sidefag, du har taget på din bacheloruddannelse.

Hvis du har et naturvidenskabeligt sidefag, har kandidatdelen af sidefaget et omfang af 45 ECTS.

Hvis du har et humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabeligt sidefag, har kandidatdelen af sidefaget et omfang af 75 ECTS. Det betyder, at du først skriver dit speciale på 5. semester, og at din kandidatuddannelse får en normeret studietid på 2½ år.

Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

I det anbefalede to-faglige studieforløb kan du se, hvilke elementer der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Bemærk: Hvis du har et naturvidenskabeligt eller samfundsvidenskabeligt sidefag og ønsker at tage en 10 ECTS gymnasiepraktik som en del af den valgfri pulje på dit centrale fag, anbefaler vi, at du tager de øvrige kurser i en anden rækkefølge. Kontakt venligst undervisningsudvalgets formand for at aftale den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse.