Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Datalogi kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.


Du kan i stor udstrækning forme den et-faglige kandidatuddannelse i Datalogi, så den passer til lige præcis dine faglige interesser og karrieredrømme. Således er alle naturvidenskabelige kurser på SDU forhåndsgodkendt som valgfag.

I det anbefalede et-faglige studieforløb kan du se, hvilke kurser, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de konstituerende kurser på kandidatuddannelsens andet semester. Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

Specialiseringer

Specialiseringerne nedenfor er tænkt som forslag, du kan benytte, hvis du ønsker at specialisere dig inden for et af de pågældende fagområder.


Hvis du har kombineret Datalogi med et sidefag på din bacheloruddannelse, kan du fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

I de anbefalede studieforløb kan du se en detaljeret oversigt over de kurser, der indgår i den to-faglige kandidatuddannelse.

Hvis du har et naturvidenskabeligt eller samfundsvidenskabeligt sidefag og ønsker at tage en 10 ECTS gymnasiepraktik som en del af den valgfri pulje på dit centrale fag, anbefaler vi, at du tager de øvrige kurser i en anden rækkefølge. Kontakt venligst undervisningsudvalgets formand for at aftale den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 02.03.2021