Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i datalogi har viden om:

  • et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi baseret på højeste internationale forskning, herunder emner fra fagets forskningsfront
  • datalogiske modeller og metoder beregnet til anvendelser i andre faglige områder
  • ekspertviden på et afgrænset fagområde, der er baseret på det højeste internationale forskningsfelt inden for det datalogiske fagområde

Desuden kan dimittenden forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, det datalogiske fagområdes viden og identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden kan beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemstillinger ved hjælp af de lærte modeller samt analysere fordele og ulemper ved forskellige datalogiske metoder, også inden for fagligt komplekse områder.

Dimittenden kan også belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller, udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det, og planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau, herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Dimittenden kan undervise i datalogi i gymnasieskolen.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020