Skip to main content

Kompetenceprofil

Faglige kompetencer:
Den studerende skal
– have et grundlæggende kendskab til det danske sprogs opbygning og brug
– have et grundlæggende kendskab til de overordnede sammenhænge i den danske litteratur- og bevidsthedshistoriske udvikling inden for de seneste 1000 år
– have et overblik over nyere dansk mediehistorie
– have et grundlæggende kendskab til norsk og svensk sprog og litteraturhistorie
– kunne analysere forskellige komplekse sprog- og tekstformer (såvel bogkulturens tekster, de elektroniske mediers fiktions- og faktatekster som talt sprog) med anvendelse af sprog-, litteratur- og medieanalytiske metoder.

Intellektuelle kompetencer:
Den studerende skal
– have kendskab til fagets metoder og kunne vurdere deres anvendelighed
– kunne foretage begrundede metodiske valg.
– kunne foretage begrundede æstetiske og kommunikative vurderinger og kunne diskutere og perspektivere disse.

Praksiskompetencer:
Den studerende skal kunne
– formulere sig skriftligt på grammatisk og ortografisk korrekt dansk.
– forestå faglig formidling i forhold til afgrænsede modtagergrupper.
– rådgive om spørgsmål vedrørende sproglig formidling samt udføre vejledning i forhold hertil.
– forestå formidling og rådgivning om spørgsmål vedrørende dansk litteratur- og kulturhistorisk tradition.  

Sidst opdateret: 26.02.2018