Skip to main content

Karriere

Undervisning
Mange har fået job i gymnasieskolen (almen, handel og teknisk), og kandidatuddannelsen i Dansk giver dig den bedst mulige baggrund herfor. Du bør i det tilfælde vælge dit Tilvalg med omhu for at stå bedst muligt rustet. Andre har skabt sig en karriere inden for voksenundervisning, især ved uddannelsescentrene eller ved dansk for udlændinge. Atter andre er endt på seminarierne (nu kaldet professionshøjskoler), på folkehøjskoler eller idrætshøjskoler (i kombination med tilvalg i Idræt).

Kommunikations- og mediebrancherne
Mange vælger bevidst undervisningssektoren fra. De har i stedet fået en karriere som kommunikationsmedarbejdere i en HRM-afdeling i større private og offentlige virksomheder eller hos reklamebureauerne som tekstforfattere. Firmaer med opinionsundersøgelser som speciale huser mange Danskfolk, fordi de er gode til at formulere korte og præcise spørgsmål. En Danskpige er blevet administrerende direktør i et af de største opinionsfirmaer tre år efter sin Danskeksamen – inden hun var fyldt 30! Næppe med nogen lav hyre.

DR, TV2 og dagbladsbranchen har masser af Danskkandidater, og på visse redaktioner vil de faktisk hellere have en med Dansk end en journalist.

Forlagsbranchen
De vil ligeledes gerne have dig, og de største af dem har flest.

Forskning
Og hold da op! Du kan fortsætte din fordybelse i Danskfaget og blive forsker inden for dansk sprog, litteratur, kultur, kommunikation og medier. Efter din kandidateksamen kan du fortsætte som ph.d.-stipendiat ved universiteterne eller i et samarbejde med en stor privat eller offentlig virksomhed.

Med en kandidatgrad i Dansk står du godt rustet for dit fremtidige arbejdsliv. Tænk dig godt om ved valg af tilvalg, der gerne skal supplere dit Dansk til den rigtige retning for dig.

Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen kræves en 5-årig cand.mag.-uddannelse bestående af 3½ år i et centralfag og 1½ år i et tilvalg. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasieskolen.

For at opnå endelig undervisningskompetence i gymnasiet kræves desuden pædagogikum. Gymnasierne ansætter undervisere uanset om de har pædagogikum eller ej. Som et led i ansættelsesforholdet får de nye lærere så pædagogikum, hvis de ikke allerede har gennemført det. Pædagogikum er en et-årig ordning og består af en praktisk og en teoretisk del.

Sidst opdateret: 06.05.2020