Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk informatik indeholder en conversion class i programmering eller biokemi og molekylær biologi. Hvilken conversion class, du skal følge, afhænger af din adgangsgivende bacheloruddannelse.

Mange af kurserne på uddannelsen i Biomedicinsk informatik indgår også i en eller flere andre naturvidenskabelige uddannelser på SDU, for eksempel Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin eller Datalogi. Det skaber grobund for et tværfagligt studiemiljø og gode netværksmuligheder

Et unikt aspekt af uddannelsen er dens tværfaglige opbygning, med både natur- og sundhedsvidenskabelige elementer.

Obligatoriske kurser

Kurset introducerer dig til grundlæggende programmering af R-scripts, datavisualisering og grundlæggende statistiske modeller, der er nødvendige for at håndtere store mængder forskningsdata.

Ansvarlig underviser: Veit Schwämmle

Læs hele kursusbeskrivelsen

Kurset vil introducere dig til avanceret programmering af R-scripts, der er nødvendige for at håndtere store mængder forskningsdata, og giver dig et bredt overblik over værktøjer til analyse af biologiske datasæt.

Ansvarlig underviser: Veit Schwämmle

Læs hele kursusbeskrivelsen

Kursets formål er at give grundlæggende indsigt i moderne forskning i bioinformatik. Kurset giver viden om datalogiske modeller og metoder beregnet til anvendelser inden for biologi og medicin.

I hver forelæsning vil vi begynde med et konkret biologisk og/eller medicinsk spørgsmål og lave det om til et problemformulering, der kan løses af en computer. Vi designer en matematisk model, løser den og endelig afleder og evaluerer vi svar fra modellen, som giver mening i den virkelige verden.

Ansvarlig underviser: Richard Röttger

Læs hele kursusbeskrivelsen

Formålet med dette kursus er at give en introduktion til epidemiologi, som er en del af den kvantitative forskningsmetode, der anvendes inden for biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning.

Ansvarlig underviser: Marianne Nygaard

Læs hele kursusbeskrivelsen

En basal forståelse af proteiners struktur og funktion er nødvendig for at forstå de komplekse biologiske systemer og makromolekylære netværk i celler, og for udviklingen af nye lægemidler til behandling af sygdomme.

Dette kursus giver dig kompetencer til at forstå og analysere proteinstruktur ved hjælp af computere og bioinformatiske værktøjer. Dette muliggør en dybere forståelse af proteiners molekylære funktioner og virkemekanismer, vekselvirkninger med andre makromolekyler og ligander, design af lægemidler målrettet specifikke proteiner, og optimering af proteiners enzymaktivitet.

Ansvarlig underviser: Ole Nørregaard Jensen

Læs hele kursusbeskrivelsen

Kursets formål at sætte den dig i stand til at vælge og bruge nøgleteknikker i dataminerng og maskinlæring, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne analysere store datasæt i mange finansielle, medicinske, kommercielle og videnskabelige anvendelser.

Ansvarlig underviser: Arthur Zimek

Læs hele kursusbeskrivelsen

Specialeprojekt

På kandidatuddannelsens andet år udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 60 ECTS.

Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over de kurser og elementer, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, du tager dem.

Se det anbefalede studieforløb

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 02.02.2021