Skip to main content

Kompetenceprofil

En kandidat i Biomedicinsk informatik har viden om teorier og eksperimentelle metoder baseret på højeste internationale forskning inden for bioinformatik og computational biology samt viden om anvendelser inden for biomedicinske og kliniske områder, herunder analyse af meget
store datasæt.

Desuden har dimittenden viden om biokemi/molekylærbiologi, programmering, data-analytiske metoder, statistik og algoritmer samt ekspertviden på et afgrænset forskningsområde inden for det bioinformatiske felt.

Dimittenden kan forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, bioinformatisk viden og kan identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden mestrer avancerede modeller og metoder i bioinformatik og biomedicinsk informatik, herunder emner fra fagets forskningsfront. Dimittenden kan også præsentere den nuværende viden om en række vigtige bioinformatiske/biostatistiske problemstillinger og diskutere grænserne for denne viden samt belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teorietisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden kan udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det, planlægge og udføre videnskabelige projekter på et
højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller, samt fremme samarbejde og kommunikation mellem IT-medarbejdere, biokemikere/molekylærbiologer og ansatte inden for medicin- og sundhedssektoren.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020