Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Uddannelsen

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Journalistik skal du have en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler.
Uddannelsen henvender sig således bredt til studerende inden for alle fagområder, men er målrettet studerende med:

  • Journalistisk erhvervserfaring
  • Journalistisk akademisk baggrund

Læs mere om adgangskravene her

 Mens man på bacheloruddannelser ofte får nogle generelle kompetencer, så giver kandidatuddannelsen mulighed for en specialisering. Her kan du enten lære noget helt nyt eller også kan du blive endnu skarpere indenfor det område, hvor du allerede er dygtig.

Q&A for kandidatuddannelsen i journalistik

1. Hvad er tidsrammen på uddannelsen?

På denne kandidatuddannelse i journalistik må du bruge op til 6 år på at tage en uddannelse, der normalt tager 2 år. Det betyder eksempelvis, at du kan læse med en tredjedel hastighed, og at du kan sprede dit første studiesemester udover over halvandet år. Ligeså vigtigt er dog, at du også må tage studiet hurtigere end normalt. 

Vi stiller undervisning og vejledning til rådighed, når det passer dig. 

2. Må jeg selv bestemme det faglige indhold af min uddannelse?

Ja, det må du i vid udstrækning. Det første semester vil der være nogle obligatoriske elementer, som alle studerende skal igennem, så man får nogle vigtige journalistiske og akademiske færdigheder, som skal anvendes senere i studiet. Men allerede på første semester er der en høj grad af valgfrihed. Så hvis man starter på studiet med en ambition om, at man gerne vil være medieleder i fremtiden, starte egen virksomhed, blive god til klima-journalistik, podcaste eller lignende, ja, så kan man fra første færd specialisere sig i dette. På uddannelsens anden del, altså 2. og 3. semester vælger man selv fag. Enten hos os selv på journalistik eller ved andre uddannelsesinstitutioner. På sidste del skriver man et speciale, og her vælger man også selv fokus, form mv.

3. Hvordan er det med studiefleksibiliteten?

Vi bestræber os i vid udstrækning på at stille undervisning, vejledning, eksamener mv. til rådighed når-som-helst og hvor-som-helst, så det kan passes ind med dit øvrige arbejds- og privatliv. Det gør det let at studere, også for de studerende, som allerede har - eller som undervejs i studiet får - hel- eller deltidsarbejde, er i projektansættelse eller arbejder som freelancer med mere eller mindre travle perioder. Det gør vi blandt andet muligt ved, at en del af vores undervisning er præproduceret i form af korte, digitale læringsmoduler. Det kan være videoer, podcasts mv., hvor man lærer mere om teorier, metoder, stofområder, mediehistoriske cases, interviews med medieentreprenører og meget andet. Men selvom meget kan klares digitalt, så er der også er indlagt fysiske samlinger, fordi nogle lærings-elementer trænes bedre hands-on med en underviser, vejleder og mentor tæt på. På uddannelsens første del – svarende til et semester - regner vi med et sted mellem 5 til 10 sådanne dage i vores redaktionelle laboratorier.

4. Hvem er undervisere og vejledere på uddannelsen

Det er en blanding af interne og eksterne folk. Vi trækker på den store gruppe af undervisere, udviklere og forskere, som i dagligdagen kendertegner journalistuddannelserne på SDU. Men for at sikre den højeste, journalistiske faglighed benytter vi også eksterne folk, som vi henter ind i kortere eller længere forløb.

5. Hvad koster det at læse cand.public?

Det koster ikke noget at læse på cand.public uddannelsen. Du skal dog forvente, at du skal investere i bøger, digitalt materiale og andet, men fuldtidsuddannelser  er gratis i Danmark.

6. Får jeg SU under min uddannelse?

Vær særlig opmærksom på studieaktivitetskravet, hvis du ønsker SU under din uddannelse på cand.public. De generelle SU regler gælder stadig, og de kan desværre ikke tilpasses den fleksible studieform.

Du er altid velkommen til at kontakte SU-kontoret, hvis du har spørgsmål.

7. Kan uddannelsen fungere som efter- og videreuddannelse for mig?

Absolut. Vi holder mange efter- og videreuddannelsesforløb for nuværende journalister og redaktører, og kandidatuddannelsen er så en betydelig mere grundig en af slagsen. En kandidat-uddannelse er en længerevarende faglig opkvalificering, og det er også en mere langsigtet og dybdegående investering i forhold til at opbygge nye journalistiske og akademiske færdigheder. Derudover får du også en regulær kandidat-grad ud af indsatsen.

8. Hvem kan blive optaget på studiet?

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Journalistik skal du have en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler.
Uddannelsen henvender sig således bredt til studerende inden for alle fagområder, men er målrettet studerende med:

  • Journalistisk erhvervserfaring
  • Journalistisk akademisk baggrund

Læs mere om adgangskravene her

9 . Kan vi starte sammen som en gruppe af medarbejdere?

Ja, i det omfang vi har pladser på uddannelsen – og dine medarbejdere naturligvis selv er stærkt motiveret for at læse – ja, så kan du godt sende flere medarbejdere ind på uddannelsen, så de kollektivt eller individuelt kan styrke deres journalistiske færdigheder. Du kan dog med fordel lige overveje at kontakte os forinden, så vi kan fortælle lidt mere om et sådant setup.

10. Hvor kan jeg få svar på flere spørgsmål?

Du finder vores kontaktinformationer  her .

Hvis I er flere kolleger på en arbejdsplads, som gerne vil høre mere, fordi I overvejer at læse sammen, ja, så kan vi eventuelt også booke tid til, at vi ser forbi og fortæller mere journalism@journalism.sdu.dk 

Vi arbejder løbende på at udvikle uddannelsen, så den matcher vores ambitioner, vores studerendes ønsker, og hvad mediebranchen efterspørger.

Cand.public.

Download folderen