Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Kort om Uddannelsen

Cand.merc.jur.-uddannelsen er for dig, der ønsker at forene to faglige discipliner – jura og erhvervsøkonomi.

På kandidatuddannelsen videreudvikler du de metodiske kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen HA (jur.), og på den måde bliver du i stand til at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode.

Du får også indsigt i en række juridiske og erhvervsøkonomiske specialdiscipliner, som du får mulighed for selvstændigt at arbejde i dybden med. 

Opbygning 

Som cand.merc.jur. bliver du i stand til at tage stilling til komplekse problemstillinger, der er en blanding af juridiske og økonomiske problemer, efterhånden som de opstår i virksomheder.

Du har god mulighed for selv at præge uddannelsen i bestemte retninger, idet du kan vælge mellem en lang række forskellige juridiske og erhvervsøkonomiske valgfag.

Mange jobmuligheder

Med den tværfaglige uddannelse cand.merc.jur. har du som færdiguddannet erhvervsjurist mulighed for at søge ansættelse bredt på arbejdsmarkedet. Selvom man skal være jurist for at blive advokat, er mange erhvervsjurister ansat i advokatfirmaer.

Andre ansættes i banker, forsikringsselskaber, branche- og arbejdstager/arbejdsgiverorganisationer og ngo’er. Erhvervsjurister ansættes også i alle dele af den offentlige sektor - lige fra staten, kommuner, regioner til sundhedssektoren.