Skip to main content

Cand.merc. Global Logistics & Supply Chain Management

Uddannelsen er lukket og havde sidste optag i foråret 2020.

bliv klogere på uddannelsen på den engelske side
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse udbydes på engelsk

Kort om Cand.merc. Global Logistics and Supply Chain Management

Cand.merc.-linjen i Global Logistics og Supply Chain Management kombinerer strategiske, taktiske og operationelle aspekter af supply chain management. Fokus er på en kombination af operations management og supply chain management. Operations management dækker emner som lagerstyring under stokastisk eller ikke-stokastisk efterspørgsel, produktionsplanlægning og forskellige metoder til forecasting. Supply chain management behandler emner som koordineringsproblemer og sourcing-beslutninger i forsyningskæden. Det kan f.eks. dreje sig om ”bull-whip" effekter, effekten af variabilitet på performance af forskellige produktions-designs, leverandør udvælgelse, factory physics og lean manufacturing samt koordinering af incitamentsstrukturen og kapacitetsbeslutninger i forsyningskæden ved hjælp af kontrakter.

I kurser som Cost accounting og Links in supply chain management opnår du viden om kontrol- og incitamentsproblemer både i relation til den enkelte partner i kæden og i kæden samlet set. Generelt sikrer linjen dig viden om og færdigheder i at bruge kvantitative metoder og analytiske modeller til at analysere, planlægge og optimere virksomheders kerneområder. Endelig lærer du om strategiske problemstillinger knyttet til supply chain management og økonomistyring.

Vi anbefaler, at du inden studiestart har en basisviden om metoder til Operationsanalyse and Supply Chain Management enten gennem din bacheloruddannelse eller gennem selvstudium op til studiestart. Vi anbefaler at du har en viden inden for området svarende til den litteratur som anvendes på HA-faget ”Operations and Supply Chain Management”. Det drejer sig om følgende:

  • C. C. Bozarth and R. B. Handfield, (2016), Introduction to Operations and Supply Chain Management
  • S. Chopra and P. Meindl, (2016), Operations Management, Strategy, planning, and Operation. (Chapter 1,7,8,9,11)
  • N. Slack, A. Brandon-Jones and R. Johnston, (2016), Supply Chain Management

Undervisning
Undervisningen foregår både som forelæsninger og som undervisning i mindre grupper. Mange studerende danner studiegrupper, som holder under den toårige uddannelse, mens andre foretrækker at indgå i grupper af mere foreløbig karakter. Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder dit speciale.

Flere af underviserne er internationale og har forskellig akademisk baggrund og erfaring. Det bidrager til spændende perspektiver, engagerende og varierende undervisningsmetoder, heriblandt e-læring og casestudier. 

Kvalifikationer
Cand.merc.-linjen i Global Logistics and Supply Chain Management er adgangsbillet til spændende stillinger, hvad enten du satser på en karriere som selvstændig eller som leder i en offentlig eller privat virksomhed.

Fagsammensætningen giver dig et solidt teoretisk fundament og værktøjer, du kan bruge i dit første job. Uddannelsen kvalificerer dig til jobs i både ind- og udland, for eksempel som Supply Chain Manager, Production Manager eller Lean Manager.

Læs mere om uddannelsen på den engelske udgave af siden.

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 15.01.2021