Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden og forståelse
En kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. har viden, som inden for profilens område er baseret på den højeste internationale forskning. Kandidaten kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere relevante problemstillinger.

Færdigheder
Kandidaten kan udvælge og anvende avancerede videnskabelige metoder og teorier til indsamling af data og foretage komplekse analyser af virksomhedens forhold og opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Kandidaten kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, virksomhedens ledelse og omgivelser.

Kompetencer
En kandidat i erhvervsøkonomi kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige samt selvstændigt igangsætte og gennemføre samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar under overvejelse af etiske og omverdenmæssige konsekvenser. Kandidaten kan tage ansvar for egen faglig udvikling. Kandidaten har kompetence til beskæftigelse i den offentlige og den private sektor til løsning af ledelses- og specialistopgaver.

For profilen Forretnings- og Markedsudvikling:
Profilens fokus er på forretnings- og markedsudvikling. Kandidaten har dybdegående viden om: Business to business marketing, International forretningsudvikling, Innovation, Markedskommunikation, Strategi og Økonomisk forretningsudvikling. Kandidaten har desuden opnået viden om og færdigheder i at vurdere de faktorer, som har indflydelse på virksomheders intra- og inter-organisatoriske forandringsprocesser og ledelsen heraf samt i anvendelsen af avancerede videnskabelige metoder og strategiske modeller. Kandidaten har kompetencer i at definere og gennemføre opgaver, der sikrer forståelse og løsning af komplekse problemstillinger vedrørende markedsvilkår og forretningsudvikling. Endelig har kandidaten kompetence i at definere og gennemføre egen læring og sikre sin fortsatte faglige udvikling.

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Kolding) Syddansk Universitet

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1406

Sidst opdateret: 18.02.2020