Introduktion til uddannelsen cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse

Kort om cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse

Med en cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse opnår du kompetencer til at skabe, evaluere og lede entreprenante aktiviteter. Uddannelsen er for dig, der har lyst til at arbejde med opstart af nye virksomheder, skabelse af entreprenante løsninger samt igangsættelse og forankring af nye aktiviteter og forretningsmuligheder i eksisterende virksomheder.

Opbygning med mulighed for tilpasning

På cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse dyrkes balancen mellem teoretisk viden, empirisk indsigt og dine egne praksiserfaringer. Du klædes på til at håndtere udfordrende situationer, hvor du balancerer på kanten mellem nye entreprenante muligheder og eksisterende rammer. En kompetence, der er nødvendig, uanset om du starter egen virksomhed eller igangsætter udviklingsprocesser i eksisterende virksomheder.

Du understøttes i at arbejde kritisk og problembaseret, og du udvikler dine færdigheder i processer og metoder. Hermed forbedrer du de handle- og udviklingskompetencer, der kvalificerer dig til at starte egen virksomhed eller varetage udviklingsorienterede jobfunktioner.

Du har endvidere gode muligheder for selv at præge din uddannelse gennem valgfag, som foregår enten i Kolding eller på et af SDU’s andre campusser – ligesom du har mulighed for at arbejde med et virksomhedsprojekt eller komme på udlandsophold ved et andet universitet, en virksomhed eller et konsulat.

Jobmuligheder 

Med en cand.merc. Entreprenørskab og Ledelse opnår du kvalifikationer, hvor du både kan opstarte egen virksomhed eller varetage udviklingsorienterede jobfunktioner i eksisterende organisationer. Du vil være den person i virksomheden, der kan handle selvstændigt og reflekterende i komplekse situationer.

Udover muligheden for at starte og udvikle din egen virksomhed, vil du kunne varetage jobfunktioner som eksempelvis forretningsudvikler, projektleder eller udviklingskonsulent.

Undervisere m.m.

Cand.merc.-uddannelsen hører ind under Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse  på det samfundsvidenskabelige fakultet. Instituttet og underviserne på uddannelsen holder primært til på plan 6 på SDU Kolding, og du vil opleve, at der gennem dit studie er tæt kontakt mellem dig som studerende og underviserne.

Mere information

Kontakt viceinstitutleder for uddannelse Jesper Piihl på jpi@sam.sdu.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Hvorfor læse på SDU?

Læs mere om studiet og studiebyen her...

Klik her