Skip to main content

Uddannelsens opbygning

På uddannelsen kan du vælge mellem mange forskellige profiler, alle med et erhvervsøkonomisk fokus. Du skal søge optagelse på en af de profiler, der udbydes, da det er ikke muligt at erhverve den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse på Syddansk Universitet uden profilbetegnelse.

Struktur
Cand.merc. uddannelsen består af erhvervsøkonomiske fag med hertil knyttede metodefag, der uddyber afgrænsende faglige og tværfaglige områder i forhold til bacheloruddannelsen. I uddannelsen kan endvidere indgå samfundsøkonomiske fag. Fagenes omfang er angivet i ECTS.

Fagsammensætningen fremgår af de enkelte profilbeskrivelser.

Uanset valg af profil vil:

  • mindst 60 ECTS på den givne profil være obligatoriske fag. Disse fag giver viden, som på profilens område er baseret på højeste international forskning.
  • mindst 10 ECTS af de obligatoriske fag give viden om og færdigheder indenfor fagets videnskabelige metoder, således at du efter uddannelsen kan mestre profilens videnskabelige metoder samt vurdere og vælge blandt disse.
  • mindst 10 ECTS være valgfag
  • kandidatspecialet udgøre 30 ECTS og afslutte uddannelsen.

På de fleste profiler er der mulighed for studieophold i en virksomhed og på alle profiler er det muligt at tage på studieophold i udlandet på 3. semester.

Det er også muligt at læse uddannelsen på deltid

KLIK HER

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 28.01.2020