Skip to main content

Kompetenceprofil

Det fremgår af uddannelsens kompetenceprofil, at de studerende bl.a. får viden omkring journalistikkens principper og praksis, som er baseret på det højeste internationale forskningsniveau og færdigheder i at mestre journalistikkens videnskabelige metoder og redskaber. Det betyder, at de kan arbejde sikkert på højeste journalistiske niveau, hvor alle fagets væsentligste praktiske værktøjer, virkemidler og metoder kan tages i anvendelse. Formålet med uddannelsen er at give den studerende en specialisering med akademisk tyngde, at sikre integrationen mellem det fagligt-akademiske indhold og den journalistiske faglighed og praksis, og at muliggøre for den studerende at udnytte dette i et dialektisk forhold mellem akademisk input og journalistisk output.

Kompetenceprofilen afspejler universitetets ønske om en vekselvirkning mellem akademisk input og journalistisk output, og det afspejles, at de studerende skal knytte an til den faglighed de har erhvervet sig på bacheloruddannelsen.

Den studerende får kompetence til selv at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for journalistisk produktionsvirksomhed i al almindelighed og med særlig kompetence inden for de udvalgte stofområder, der har relation til den faglighed, som kandidaten har erhvervet sig som led i bacheloruddannelsen.

Den studerende får kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen fortsat faglig udvikling og specialisering af såvel de journalistiske færdigheder, som er erhvervet som led i kandidatuddannelsen, og de faglige færdigheder, som er erhvervet som led i bacheloruddannelsen.

Efter afsluttet uddannelse har den studerende forståelse for medierne samt indsigt i og erfaring med journalistiske og videnskabelige teorier, metoder og formidlingsformer, så han/hun besidder kompetencer til umiddelbart at kunne søge ansættelse i brede dele af mediebranchen, arbejde som freelance journalist eller i et vist omfang søge arbejde inden for undervisningssektoren eller fortsætte i ph.d.-stillinger.