Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Studerende ved Samf. fak.

Kort om Cand.mag. i Journalistik

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i Journalistik, hvis du har en bachelorgrad eller en professionsuddannelse inden for et andet område end journalistikken. Uddannelsens faglige opbygning er med til at sikre, at de studerende til stadighed udbygger deres oprindelige faglighed, samtidig med at de opbygger og styrker det journalistiske håndværk.

Det kan du bruge uddannelsen til

Ved at lægge en journalistisk faglighed oven på den specialviden, de studerende allerede har i forvejen, uddanner cand.mag.’en i journalistik fremtidens fagspecialiserede journalister. Den type journalister har nyhedsbranchen brug for, og det har offentligheden også. Det er en spændende uddannelse, som kommer på et tidspunkt, hvor medierne står i en brydningstid.

Uddannelsen vil have et journalistisk og produktionsmæssigt fokus, så det bliver fagstærke journalister snarere end kommunikationsmedarbejdere, som uddannes.

Projektorienteret forløb

Uddannelsens 3. semester består af et projektorienteret forløb, hvor de studerende kan bruge kompetencerne fra både de tidligere semestre samt deres forudgående uddannelser.

Jobmuligheder

Erhvervssigtet er i udgangspunktet det samme, som for journalister generelt. Forskellen udtrykkes i uddannelsens formålsbeskrivelse, hvor det fremgår, at de studerende i kraft af den bagvedliggende bachelorfaglighed kan bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner.

Smartphones

Bemærk, at Smartphones udgør et vigtigt arbejdsredskab på uddannelsen. Det er en forudsætning, at den studerende selv anskaffer sig en Smartphone med indbygget kamera og mulighed for tilslutning af lydudstyr via et lille "jack-stik. Vi anbefaler en iPhone( bemærk at iPhone 7 ikke har jack-stick indbygget), da det er den, der bliver brugt som eksempel i undervisningen. Men det behøver ikke være sidste nye model. Center for Journalistik vil efter bedste evne hjælpe studerende, der anvender andre teknologiske (hardware og software) platforme, og der vil også i et mindre omfang være udstyr til rådighed på SDU.