Skip to main content

Mere om studiet

Studerende ved Samf. fak.

Journalistuddannelserne i Odense har et stærkt studiemiljø, som er forankret ved det såkaldte Medietorv. Torvet er daglig samlingssted for alle vores studerende, og her holdes der fælles-arrangementer (debatter, foredrag fra folk fra branchen mv.), og så støder alle vores håndværkslokaler op til Medietorvet. Håndværks-lokalerne er de steder, hvor vi øver de praktiske færdigheder i forhold til at skrive, lave lyd, billeder mv. Alle håndværkslokaler er udstyret med noget af det mest moderne produktionsudstyr. 

Undervisningen foregår bl.a. i redaktionslokaler, hvor der er plads til 5-6 redaktioner i hvert lokale. Hver redaktion arbejder omkring en storskærm, og alle skærme kan ses af underviseren og præsenteres for resten af holdet via en projektor ved tavlen. Det er ideelt i forhold til at gennemføre værksteds-undervisning, hvor oplæg veksler med øvelser, fremlæggelser og diskussioner.
Derudover er to store undervisningslokaler indrettet som en slags medielaboratorer, hvor studerende kan arbejde med lyd, billeder, video og grafik. Og du kan altid finde en ledig arbejdsplads.
Fire komplette radiostudier er tilgængelige for alle studerende 24/7, så der er god mulighed for at lave din egen radiostation og et komplet mobilt TV-studie kan hurtigt stilles op, når der skal produceres live-TV. Dertil har de studerende råderet over flere biler, så de kan møde kilder overalt i landet.

Der tilbydes forskellige arrangementer eksempelvis tirsdagsarrangementer, fester, tur til Christiansborg, diskussionsmøder, fotokursus etc. Mindst én gang om året holdes der et stort debatmøde, hvor både de studerende og underviserne deltager.

Kontakt mellem de studerende og underviserne er god. De studerende føler sig som en del af et miljø, hvor dørene altid er åbne hos medarbejderne.

Den sociale side af studielivet er også vigtig for os. Man møder sine undervisere i mange timer hver uge – så glem alt om uger med kun 4-6 timers undervisning, det er et studie hvor man skal lægge mange timer på SDU – og det gør også at der er en tæt kontakt mellem de studerende på tværs af hold- og årgange. De studerende har endvidere mulighed for at involvere sig i studenterorganisationer, og der er også et festudvalg. Mange af de studerende er aktive både i faglig og social sammenhæng på uddannelsen og på universitetet. De studerende har engageret sig i RUST og Lixen, som er universitetets studenter aviser og magasiner.