Skip to main content

Karriere

Med en cand.merc.int.-uddannelse får du adgang til en række spændende jobs, regionalt såvel som internationalt. Uddannelsens tværfaglighed er efterspurgt, både med den tyske og engelske sprogspecialisering, og muliggør ansættelse indenfor en lang række områder. Din sammensætning af valgfag er med til at skærpe din profil og har dermed stor indflydelse på dit senere karrierepotentiale, men generelt uddannes cand. merc.int.-kandidaterne f.eks. til job inden for områder som salg, marketing, HR og kommunikation. Eksempler på arbejdsfunktioner er således salgschef, eksportchef, marketing manager, markedsudvikler, international brand manager, personale-/udviklingschef og HR-konsulent.

Fælles for de fleste af jobbene er, at disse er internationalt orienterede. Dette kan bl.a. betyde stor rejseaktivitet eller arbejdsopgaver, der koncentrerer sig om aktiviteter rettet imod et internationalt marked – f.eks. i forbindelse med eksport.

Sidst opdateret: 24.08.2020