Skip to main content

Som nyuddannet cand.it. i Webkommunikation kan du vurdere og anvende teorier, principper og metoder inden for kommunikation, interaktion og it i forbindelse med planlægning og gennemførsel af webbaseret kommunikation og formidling i en bredere organisatorisk sammenhæng. Endvidere kan du designe og udvikle digitale applikationer og informationsprodukter med særlig relevans for webbaseret kommunikation og formidling med afsæt i viden om teknologier, formater og standarder. Endelig er du på et teoretisk funderet grundlag i stand til at designe og gennemføre tests af webapplikationers brugervenlighed. 

Med en specialisering i Interaktionsdesign kan du desuden analysere, designe og udvikle multimodale informations- og kommunikationsprodukter på baggrund af kendskab til teorier, principper og metoder til brugerdrevet innovation, herunder planlægge og gennemføre processer til udvikling af sådanne produkter. Desuden vil du teknisk være i stand til at realisere disse produktioner gennem brug af relevante teknologier.

Med en specialisering i Webarkitektur kan du desuden analysere, udvikle og strukturere informationsindhold og -arkitekturer til webkommunikation samt repræsentere sådanne i åbne formater i overensstemmelse med relevante standarder og datamodeller. Herunder vil du være i stand til at vurdere, designe og udvikle it-applikationer til håndtering af informationsindhold på det semantiske web.

Med en specialisering i Webformidling kan du desuden analysere og vurdere webtekster og udføre webbaserede formidlings- og kommunikationsopgaver samt vurdere og anvende pædagogisk og it-didaktisk teori i design og rådgivning om kompetenceudvikling i en organisatorisk kontekst. Desuden vil du være i stand til at beskrive og analysere it-etiske problemstillinger samt fremsætte designforslag, der håndterer sådanne problemstillinger.

På studiets side kan du læse mere om de fagspecifikke kompetencemål i gældende studieordning.