Per Toft

  • Oversergent
  • Cand.it. i Webkommuniktion (webarkitektur)

Baggrund og motivation
I kraft af mine tidligere erfaringer har jeg en ret bred uddannelse. Jeg er tidligere oversergent ved Telegraftropperne i Kolding og arbejdede i nogle år herefter som it-konsulent og systemudvikler. Jeg fandt ud af, at selv om jeg syntes programmering er spændende, var det ikke mit primære interessefelt. Jeg synes bedre om processerne bag udviklingen. Jeg søgte derfor en uddannelse, der kunne give mig et bredere fundament at arbejde videre med, uden dog at miste kontakte til det it-tekniske. Valget faldt derfor naturligt på cand.it.

Jobs og erfaringer
Jeg blev færdig med uddannelsen i april 2012, og arbejdede efter uddannelsen i en periode som it- og kommunikationskonsulent hos Dansk Intra samtidig med, at jeg underviste i programmering på Syddansk Universitet. På et tidspunkt byttede jeg disse jobs ud med en stilling som HR-konsulent i Haderslev Kommune, hvor jeg er i dag. Jobbet består i at implementere et kompetencestyringssystem hos kommunen, samt at virke som sparringspartner på andre HR-projekter og undervise i it-systemer. Den brede tilgangsvinkel i cand.it. uddannelsen har givet mig en række muligheder, som jeg ikke ville have haft med en smallere uddannelse. Min oplevelse er, at de brede akademiske kompetencer gør det muligt at søge arbejde meget bredt, og det er sjældent manglen på viden og kompetencer, der sætter grænserne. Uddannelsen giver store valgmuligheder.  

Kompetencer
Jeg besad inden uddannelsen i forvejen ret stærke it-mæssige kompetencer; kompetencer, der mest var smalle, afgrænsede og nutidsbaserede. Uddannelsen har givet et bredere perspektiv indenfor it og givet mig et mere nuanceret og fremtidsrettet verdensbillede. En kompetence, der gør, at jeg hurtigere kan sætte mig ind i nye teknologier, end jeg oplevede før. 
Det tekniske er dog kun én dimension af uddannelsen. Læring, videndeling og kommunikation fylder mindst ligeså meget. Det er kompetencer, jeg arbejder med dagligt, hvilket sikrer, at de tekniske løsninger bliver formidlet på en hensigtsmæssig og relevant måde i forhold til modtagerne. En kompetence, der uden tvivl har gjort udslaget i mine senere ansættelser og ligger til grund for, at de valgte mig i stedet for de andre kandidater.