Maria Friis Bjerre

  • Bachelor i Erhvervssprog med tysk og engelsk (fra AAU, 2002)
  • Cand.it. - Webkommunikation (webarkitektur)

Interesse i web
Inden jeg valgte at læse kandidat i Webkommunikation, havde jeg arbejdet som hhv. kommunikationskoordinator, marketingassistent og international marketingkoordinator. I mit sidste job havde jeg arbejdet en del med web, men jeg savnede en teoretisk ballast til at understøtte de praktiske kompetencer, jeg havde fået. Efter at have søgt information om de forskellige cand.it.-uddannelser, faldt valget på Webkommunikation. Det var mit indtryk, at uddannelsen indeholdt en god blanding af teori og praktiske øvelser og med de forskellige fag ville komme godt rundt om såvel tekniske som kommunikations- og læringsorienterede emner. Mine forventninger til uddannelsen blev til fulde indfriet: vi blev introduceret til mange forskellige områder inden for webkommunikation, som vi så kunne fordybe os i forbindelse med projektet på 2. semester og specialet på 4. semester.

Diversiteten på holdet og et casebaseret speciale
På mit hold var forskellige bacheloruddannelser og enkelte professionsbachelorer repræsenteret. Af mine medstuderende kom nogle direkte fra deres bachelor, andre havde lige som mig nogle års erhvervserfaring i bagagen. Denne diversitet bidrog positivt til at sætte forskellige perspektiver på vores diskussioner i undervisningen.
I min specialeproces kontaktede jeg Region Midtjylland for at høre om, de var interesserede i et samarbejde. Jeg ønskede at få nogle virkelighedsnære perspektiver på specialet og var meget opmærksom på, at jeg ikke ville skrive et rent teoretisk speciale. I specialet gik jeg i dybden med brugertestmetoden kortsortering. På baggrund af observationer og analyse opsatte jeg en best practice, som jeg holdt op imod de konkrete kortsorteringssessioner, hvortil jeg analyserede den sociale interaktion, der fandt sted imellem testdeltagerne. Jeg havde en meget engageret vejleder, og vi havde et rigtig godt samarbejde, hvilket smidiggjorde skriveprocessen.

Jobsøgningen
I min jobsøgningsproces var der mange spændende og relevante jobs at søge, og jeg deltog i jobsamtaler i privat såvel som i offentligt regi. Jeg startede i et vikariat som kommunikationsmedarbejder et par måneder efter, at jeg havde afleveret specialet. Herefter fortsatte jeg med at søge de mest interessante stillinger, og nogle måneder senere blev jeg ansat i Region Midtjylland. Min erhvervserfaring var uden tvivl et plus, men hvis man ønsker den type job, som jeg nu har, er der heller ingen tvivl om, at en kandidatuddannelse er nødvendig. På det faglige plan har jeg fået en masse konkret viden, som jeg kan overføre direkte til min jobfunktion. På det mere overordnede plan oplever jeg en efterspørgsel på evnen til at reflektere, analysere og argumentere på faglig og saglig vis. De kompetencer opøver man på en kandidatuddannelse.

Webkonsulent i krydsfeltet - web, kommunikation, organisation og teknik
I mit job som webkonsulent i Koncern Kommunikation, Region Midtjylland arbejder jeg i krydsfeltet mellem web, kommunikation, organisation og teknik. Med Koncern Kommunikations organisatoriske placering er jeg helt tæt på beslutningerne, hvilket gør jobbet ekstra interessant. Mere specifikt beskæftiger jeg mig med support af lokale webredaktører, undervisning i webkommunikation og i anvendelse af CMS, jeg rådgiver om og udfører brugertests, laver statistik på og kvalitetskontrol af regionens forskellige sites og deltager i projekter. Fx er vi pt. i fuld gang med at implementere et nyt CMS, hvilket er et stort og utroligt spændende projekt. Derudover er jeg ansvarlig for regionens fælles intranet.  Mit job som webkonsulent stiller således krav til viden om webkommunikation, teknik, webformater og -standarder, webdesign, brugervenlighed, sociale medier, organisation mv. - emner, jeg har beskæftiget mig med såvel teoretisk som praktisk på studiet.