Elisabeth Walbom

  • Bachelor i Nordisk Sprog og litteratur fra Aarhus Universitet
  • Cand.it. i Webkommunikation

Uddannelse 
Jeg har erfaret, at med så bred en uddannelse som cand.it., er søgegrundlaget for stillinger enormt bredt og spænder fra meget it-teknologirelaterede stillinger til de mere administrative og kommunikationsrettede. Jeg startede som it-konsulent i et mindre softwarefirma, men skiftede hurtigt til en mere kommunikationsrettet og administrativ stilling. Jeg er nu ansat som AC-stabsmedarbejder på en ledelsesgang på Århus Universitetshospital, Risskov, hvor mine arbejdsopgaver varierer i så høj grad, at jeg kan trække på alle mine kompetencer. 

Kompetencer 
Jeg fungerer som webmaster for afdelingens intranet, der bruges af 250 ansatte. Jeg fik helt frie hænder til at opbygge og vedligeholde intranettet fra start og i den forbindelse har min cand.it.-uddannelse i webkommunikation været uundværlig. Særligt evnen til at forstå teknologien bag og principperne for webkommunikation har hjulpet mig, og jeg anvender dagligt min viden om brugervenlighed, målgruppe- og teksttilpasning.

Derudover arbejder jeg med mange administrative opgaver, hvor en høj grad af selvstændighed og systematik er vigtig. Jeg skriver afdelingens nyhedsbreve, stillingsopslag og diverse andre publikationer, som jeg formidler via nettet. Alt i alt er både min BA og min cand.it. grundlaget for, at jeg kan udføre de arbejdsopgaver, jeg bliver stillet overfor.