Skip to main content

Anja Jacobsen

  • Bachelor i EngelskSpotbillede af Anja Jakobsen
  • Cand.it. i Webkommunikation

Uddannelse 
Jeg har en BA i Engelsk og valgte herefter at læse cand.it. i Webkommunikation. Jeg oplevede ikke, at der var mangel på stillinger at søge som færdiguddannet humanistisk akademiker, hvilket jeg ellers synes, der blev talt meget om i medierne på daværende tidspunkt. Jeg var så heldig, at jeg fik det første job, jeg søgte som it-konsulent i Jyske Bank. 

Jobbet 
Jeg fik jobbet blandt 100 andre ansøgere, hvoraf vi var tre til samtale. Stillingen var meget bredt defineret, men jeg blev klart valgt ud, fordi jeg havde en humanistisk it-kandidatuddannelse. Som it-konsulent indgår jeg som bindeled mellem it og forretning, jeg skal kunne tale med og forstå både programmører og vores brugere. I den afdeling hvor jeg sidder, udvikler vi netbankerne og hjemmesiderne. 

Kompetencer 
De kompetencer, som jeg har opbygget gennem min studietid, bliver udnyttet hver dag. Som bindeled mellem it og forretningen er jeg glad for, at jeg på studiet har tilegnet mig viden både omkring programmering og omkring organisationskommunikation. 
Jeg bruger meget min viden omkring brugervenlighed i mit job, og forsøger at medvirke til en øget inddragelse af brugerne i udvikling af nye programmer. Derudover bruger jeg meget tid på skriftlig formidling af forskellig teknisk art, hvor jeg kan mærke, at jeg er godt klædt på fra studiet. Jeg føler også, at jeg bidrager med nye og anderledes tilgange til opgaveløsningen, fordi jeg er vant til fra studierne at skulle tænke kreativt og abstrakt i søgningen efter den bedste løsning.