Skip to main content

FAQ – Oftest stillede spørgsmål

 

Hvornår skal jeg søge ind?

Hvor meget it skal jeg kunne i forvejen?

 • Du behøver ikke have papirer på særlige it-kundskaber i forvejen. Det forventes dog, at du har kendskab til grundlæggende HTML og CSS, inden du starter på studiet. Hvis du ikke kender til HTML og CSS, anbefales det, at du arbejder med disse vha. fx. www.w3schools.com.
  For at kunne gennemføre uddannelsen skal du på første semester bruge tid på at lære om opmærkning, programmering og kode. Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvor teknisk uddannelsen er. Det afhænger af hvilken af de tre specialiseringer, du vælger:

       - Til Interaktionsdesign er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse i opmærkning forud for studiestart.
       - Til Webarkitektur er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse i programmering og kode forud for studiestart.
       - Til Webformidling er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse i opmærkning forud for studiestart.

Hvad er forskellen på de tre specialiseringer: Interaktionsdesign, Webarkitektur og Webformidling?

 • De tre specialiseringsretninger tager udgangspunkt i webkommunikation med hver deres fokus.
      - Interaktionsdesign har fokus på udvikling og design.
      - Webarkitektur har fokus på opbygning og strukturering.
      - Webformidling har fokus på anvendelse og formidling.    

Du kan læse mere om de tre retninger på siden Mere om studiet og i gældende studieordning.

Hvordan kan skemaet for en cand.it.-studerende se ud?

 • Vi tilstræber, at undervisningen ligger på maks tre dage om ugen. Skemaerne ændrer sig selvfølgelig fra semester til semester og er også afhængige af gældende studieordning. Her kan du se de aktuelle skemaer for cand.it.- Webkommunikation.

Skal jeg selv have en computer med?

 • Ja! For din egen skyld anbefaler vi, at du investerer i en bærbar computer. Det kan være meget besværligt at studere Webkommunikation uden, og universitetet stiller ikke hardware til rådighed. Vi anvender primært open source programmer, hvilket vil sige, at du ikke skal ud og investere i dyre programmer, med mindre du selv ser et behov. Computerens størrelse, styrke og hastighed er helt op til dig og din økonomi, men du skal være opmærksom på, at SDU’s it-service kun yder support til Windows og Mac. Har du selv styr på fx Ubuntu, Linux eller lign., er det selvfølgelig også helt fint.
  Hvis du skal ud at købe nyt udstyr eller software, kan du som studerende med fordel kigge på SDU’s it-shop, og du skal generelt være opmærksom på at købe software med studenter-licens, hvis det er muligt. Læs mere om Universitetets anbefaling og krav til eget it-udstyr.

Hvem er underviserne?

 • Underviserne på cand.it.- Webkommunikation har forskellige faglige og forskningsmæssige interesser inden for it, kommunikation, organisation og læring. Læs mere om underviserne.

Kan jeg læse en cand.it.- Webkommunikation, hvis jeg har en professionsbachelor?

 • Ja! Hvis du har en professionsbachelor som webudvikler, softwareudvikler, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, kan du søge om optagelse. Læs om adgangskravene for professionsbachelorer.    
 • Hvis du har en anden professionsbachelor og gerne vil læse cand.it.–Webkommunikation, kan du blive optaget, hvis studienævnet vurderer, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.  Vi har fx tidligere også optaget professionsbachelorer fra E-koncept, Journalistik, Hospitality, Branding & Marketing samt Diplomingeniør i Produktionsteknik.    

Jeg har en afsluttet professionsbachelor og har pga. studieskift brugt klip for 5 år. Har jeg nok SU-klip til at gennemføre to års kandidatstudier?

 • I minSU (selvbetjening) kan du altid se, hvor mange SU-klip du har tilbage til at studere for. Hvis du har en professionsbachelorbaggrund, er det muligt, at du kan få udvidet din SU-ramme til at læse en kandidat. Du kan læse mere om udvidelse af rammen på SU. Hvis du vil vide om din SU-ramme kan udvides, skal du kontakte SU-kontoret på SDU.    

Hvad er mine jobmuligheder?

 • Cand.it.-Webkommunikation er en meget bred it-uddannelse, og du har derfor mange jobmuligheder efter endt kandidat. Den jobfunktion, du vil kunne varetage med en cand.it.–Webkommunikation, afhænger af dine specifikke interesser, din bachelor- el. professionsbachelorbaggrund, dit valg af projekt- og specialeområde, samt dine studiejobs. Alt sammen er med til at specialisere dig inden for det område, du bliver ekspert i. Læs mere om de jobfunktioner, vores tidligere studerende har under Karrieremuligheder.    

Kan det lade sig gøre at læse cand.it. i webkommunikation ved siden af mit fuldtidsjob?

 • Cand.it.-Webkommunikation er et fuldtidsstudie med en årsnorm på 1680 timer. Vi regner derfor med, at du vil prioritere din tid til studiet. Du skal være opmærksom på, at ud over de ugentlige undervisningstimer, vil du også skulle bruge tid på læsning af pensum, opgaveskrivning, gruppearbejde mv.  Studiefremdriftsreformen vil med stor sandsynlighed modarbejde den fleksibilitet, det vil kræve for at nå både et fuldtidsarbejde og fuldtidsstudie. Har du et fuldtidsjob, og ønsker du at læse Webkommunikation, anbefaler vi, at du undersøger mulighederne for orlov i forhold til dit arbejde.

Hvordan er studieformen på cand.it.-studiet? Hvordan arbejder I?

 • Holdendes størrelse er gerne mellem 10-40 studerende, hvilket betyder, at der er en god interaktion mellem underviser og de studerende, samt de studerende imellem. Vi er ikke en uddannelse, hvor du fordyber dig med læsning egenhændigt derhjemme for at blive hørt i stoffet i undervisningen. Alt afhængigt af det enkelte fag er en stor del af undervisningen tilrettelagt med udgangspunkt i tilstedeværelse, opgaveskrivning i grupper, responsgrupper, diskussion mv. Som it-uddannelse lægger vi desuden stor vægt på at benytte de muligheder, nettet giver for at arbejde kollaborativt fx via SDU’s elæringsplatform Blackboard. Læs mere om, hvordan der arbejdes i de enkelte fag i studieordningen eller i de aktuelle oversigter over udbudte fag.    

Hvordan er det at læse i Kolding?

 • Hvis du kan lide at studere et sted, hvor man kender hinanden, og hvor man ikke drukner i mængden, er det godt at læse i Kolding. Campus i Kolding er en splinterny universitetsbygning, som vi flyttede ind i i sommeren 2014. Bygningen ligger 7 min. gang fra banegården, og vi har pt. ca. 2000 fuldtidsstuderende indskrevet. Det er således et utrolig lækkert og nyt campus, hvor størrelsen er overskuelig, og der er ikke langt fra underviser til studerende. Beliggende i trekantsområdet er du også i nærheden af større virksomheder, som du kan være heldig at skrive projekt eller speciale for. Du kan læse mere om vores nye campus og SDU Kolding.    

Hvilke fag har man på cand.it. - Webkommunikation?

 • Uddannelsen tager to år fordelt på fire semestre. Du har i alt 10 fag, hvoraf de ni er fordelt med tre fag pr. semester i første, anden og tredje semester, og specialet som det sidste ’fag’ afslutter uddannelsen på fjerde semester. Du kan læse mere om fagene i studieordningen eller i de aktuelle læseplaner.    

Hvilket sprog undervises der på?

 • Hovedsproget på uddannelsen er dansk. I enkelte fag kan undervisningen foregå på engelsk, men underviserne forstår dansk. Engelsksprogede tekster indgår som en naturlig del i samtlige fag. Mundtlige eksaminer aflægges på dansk, men afhængig af underviser kan spørgsmålene være på engelsk. Ligeledes afleveres skriftlige opgaver og eksaminer på dansk. Specialet kan skrives på dansk eller engelsk. Vælger du at skrive dit speciale på dansk, skal der indgå et engelsk resumé.