Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biomedicin består af følgende elementer:

Følgende kurser er obligatoriske på kandidatuddannelsen i Biomedicin:

De 30 ECTS i den fagperspektiverende aktivitet er i princippet valgfrie. Det betyder, at du kan vælge frit blandt alle de kurser og individuelle projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger. Du må også vælge bachelorkurser, hvis de er uden for dit primære fagområde.

Det er dog afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du gør rede for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

På kandidatuddannelsens andet år udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en oversigt over uddannelsens kurser og elementer, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Se det anbefalede studieforløb

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de obligatoriske kurser på det andet semester af din kandidatuddannelse. Derfor skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 02.02.2021