Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Hvor lægers primære fokus er patientbehandling, er biomedicinernes fokus at forstå sygdomme på molekylært og cellulært niveau. Biomedicinere kan i samarbejde med læger arbejde inden for medicinsk forskning med udvikling af nye metoder til diagnostik af sygdomme og nye behandlingsmetoder baseret på den nyeste molekylærbiologiske viden. I de senere år har man opnået en enorm viden om, hvordan normale raske celler fungerer. Med udgangspunkt i denne viden kan man i dag begynde at forstå sygdomstilstande, sygdomsmekanismer og lægemidlers virkningsmekanismer på et meget detaljeret plan.

Studiet foregår i et tværfagligt miljø mellem Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet samt Institut for Molekylær Medicin og Klinisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Sådan foregår undervisningen

Det første år på kandidatuddannelsen i Biokemi og molekylær biologi består primært af eksperimentelle kurser, som er kendetegnet ved en meget stor grad af valgfrihed.

På andet år af kandidatuddannelsen skriver du dit afsluttende speciale.

Et levende studiemiljø

Cellebiologisk Forening Odense (CFO) arrangerer forskellige arrangementer for studerende, der interesserer sig for cellebiologi, fx caféer og virksomhedsbesøg. CFO inviterer også færdiguddannede kandidater til at komme og fortælle om deres job. Foreningen har et hyggeligt lokale, hvor alle instituttets studerende frit kan komme og slappe af, snakke med andre medstuderende eller lave gruppearbejde - uanset om man lige er begyndt på studiet eller er i gang med sit afsluttende speciale.

Derudover byder Syddansk Universitet i Odense på et varieret studieliv, hvor de fleste uddannelser er samlet under ét tag, hvilket hjælper til at binde studiemiljøet sammen. På campus, hvor du finder Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, er der både et universitetsbibliotek, en boghandel, flere kantiner, den fælles fredagsbar (Nedenunder), et fitnesscenter og Fyns eneste Starbucks-café. I Winsløwparken ved Odense Universitetshospital, hvor Institut for Molekylær Medicin og Klinisk Institut holder til, er der fredagsbar (Epstein-Bar) på udvalgte fredage.

Læs mere om Odense som studieby

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020