Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i biomedicin har viden om teorier og eksperimentelle metoder baseret på højeste internationale forskning inden for molekylærbiologiens og biomedicinens centrale områder samt viden om molekylær og biokemisk diagnostik på det kliniske område.

Desuden har dimittenden viden om lægemiddelvidenskab og naturvidenskabshistorie og deres berøringsflade mod moderne teknologi, sundhed og miljø samt ekspertviden på et afgrænset forskningsområde inden for det biomedicinske felt. Dimittenden kan forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, biomedicinsk viden og kan identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden mestrer avancerede modeller og metoder i biomedicin, herunder emner fra fagets forskningsfront, og kan udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det. Dimittenden kan også præsentere den nuværende viden om en række vigtige sygdommes patofysiologi og diskutere grænserne for denne viden samt belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teorietisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden kan udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det, planlægge og udføre videnskabelige projekter på et højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller, samt fremme samarbejde og kommunikation mellem biokemikere/molekylærbiologer og ansatte inden for medicin- og sundhedssektoren.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020