Skip to main content

Karriere

En kandidatuddannelse i biomedicin giver dig gode muligheder for et spændende job, hvor du kan kombinere faglige udfordringer med et bidrag til menneskets velfærd gennem sygdomsbekæmpelse.

Som biomediciner har du jobmuligheder i både det offentlige sundhedssystem og private virksomheder, fx i medicinalindustrien, samt på universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Karriere i medicinalindustrien? 

Virksomhederne i medicinalindustrien beskæftiger sig med menneskers sundhed og med sygdomsbekæmpelse. Den kemiske fremstilling af farmaceutiske produkter som insulin, vacciner, antibiotika og penicillin kræver en tilbundsgående indsigt i sygdomme på celle- og molekyleniveau, og viden om hvorfor man bliver syg, og hvordan lægemidler virker på kroppen. Det er her, at en biomediciners kompetencer kommer ind i billedet. En biomediciner besidder netop de tværfaglige discipliner, der kræves af medicinalindustrien, og der er et stigende behov for uddannelse af netop denne faggruppe. 

Bioteknologi er den del af medicinalindustrien, hvor man udnytter de biologiske processer, der foregår i f.eks. en gærcelle eller en bakterie, idet industrien drager fordel af gensplejsning og bruger disse ”værtsceller” til teknisk og industrielt at producere f.eks. insulin, væksthormon og vacciner.

En uddannelse inden for biomedicin giver også mulighed for at arbejde i medicinalindustrien som lægemiddelkonsulent.

Forskning og innovation

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med den treårige ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universitetet.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse.
Læs mere om forskningen på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

Bemærk, at en kandidatgrad i biomedicin ikke giver dig kompetencer til at undervise i gymnasiet.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020