Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Som en del af uddannelsen kan du udføre et virksomhedsprojekt på enten 10, 15 eller 30 ECTS hos en virksomhed eller organisation, der arbejder med naturvidenskabelige problemstillinger.

Formålet med et virksomhedsprojekt er, at du som studerende får praktik viden om og erfaring med de naturvidenskabelige teorier og metoder, du har lært i løbet af dit uddannelsesforløb. Et virksomhedsprojekt udvikler også din kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevne.

Under projektperioden indgår du i virksomheden/organisationen på lige fod med de ansatte medarbejdere. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder osv.

Fagligheden består af de opgaver, du løser i projektperioden. Opgaver skal selvfølgelig have et højt fagligt niveau og passe til din faglige profil. Det vigtigste er, at du får indsigt i, hvordan den teoretiske viden, du har tilegnet dig gennem studiet, kan anvendes til løsning af konkrete opgaver i praksis.

Du afslutter virksomhedsprojektet med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport på 30-40 sider og en mundtlig præsentation af projektforløbet.

Et virksomhedsprojekt er altid ulønnet, men du får SU i hele projektperioden og må derudover få refunderet dokumenterede udgifter relateret til projektet, svarende til højst 3.000 kr. om måneden.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 01.10.2019