Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biologi kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Et-faglig kandidatuddannelse

Den et-faglige kandidatuddannelse i Biologi er især for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for et eller flere biologiske fagområder eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Et-fagligt studieforløb

Det et-faglige kandidatuddannelse indeholder en fagperspektiverende aktivitet 2. semester, som har et omfang af 30 ECTS.

De 30 ECTS er i princippet valgfri, men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et refleksionsskema, hvor du redegør for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Hent refleksionsskema

Refleksionen skal ses som vejledende og er derfor ikke bindende. Du kan forvente at modtage feedback på din refleksion.

Bemærk: Hvis du søger ind på den et-faglige kandidatuddannelse med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de obligatoriske kurser og det konstituerende modul på kandidatuddannelsens andet semester. Derfor skal du aflevere din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

To-faglig kandidatuddannelse

Den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag er især for dig, som ønsker et tværfagligt perspektiv på din uddannelse, for eksempel med henblik på at opnå undervisningskompetence i to gymnasiefag.

To-fagligt studieforløb

Specialiseringsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Biologi har du mulighed for at specialisere din biologiske viden inden for en af nedenstående profiler: 

Alle profiler giver faglige kvalifikationer til at undervise i Biologi på danske gymnasier.