Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biologi kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Et-faglig kandidatuddannelse

Den et-faglige kandidatuddannelse i Biologi er især for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for et eller flere biologiske fagområder eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Et-fagligt studieforløb

Det et-faglige kandidatuddannelse indeholder en fagperspektiverende aktivitet 2. semester, som har et omfang af 30 ECTS. De 30 ECTS er i princippet valgfri, men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg.

Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et refleksionsskema, hvor du redegør for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Hent refleksionsskema

Refleksionen skal ses som vejledende og er derfor ikke bindende. Du kan forvente at modtage feedback på din refleksion.

Bemærk: Hvis du søger ind på den et-faglige kandidatuddannelse med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de obligatoriske kurser og det konstituerende modul på kandidatuddannelsens andet semester. Derfor skal du aflevere din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

To-faglig kandidatuddannelse

Den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag er især for dig, som ønsker et tværfagligt perspektiv på din uddannelse, for eksempel med henblik på at opnå undervisningskompetence i to gymnasiefag.

To-fagligt studieforløb

Specialiseringsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Biologi har du mulighed for at specialisere din biologiske viden inden for en af nedenstående fagområder. Hver profil består af nogle kurser, som vi anbefaler, at du vælger, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende fagområde.

Ved at vælge denne profil får du forskellige redskaber til netop at formidle. Profilen vil styrke dine formidlingskompetencer, uanset om du kommer til at arbejde som formidler i et stort biotekfirma, som gymnasielærer eller som formidler af videnskabelige resultater på et museum eller et akvarium.

Anbefalede valgfag

Bemærk, at BB804 er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekter

 • formidlingscentre
 • radio- og tv-medier
 • store virksomheder
 • lokale myndigheder
 • NGO'er

Eksempler på jobmuligheder

 • gymnasier
 • videnskabscentre
 • statslige organisationer
 • NGO'er
 • museer
 • naturcentre
 • videnskabsmedier

Kontaktperson

Magnus Wahlberg

Ved at vælge denne profil specialiserer du dig i fysiologiske metoder, som understøtter adfærd hos dyr, med fokus på adfærdsrelateret neurovidenskab og bioakustik.

Kurserne omhandler effekter af miljøet, herunder land eller vand, menneskeskabt støj (til lands eller vands) på lydkommunikation hos dyr og disses adfærd.

Anbefalede valgfag

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udlandsophold

Eksempler på jobmuligheder

 • konsulentvirksomheder
 • miljøbeskyttelsesorganisationer
 • medikotekniske virksomheder
 • producenter af høreapparater og audiologisk udstyr
 • universiteter og andre forskningsinstitutioner

Kontaktpersoner


Studier i populationsbiologi fokuserer ofte på populationsstørrelse og -struktur, og menneskets indflydelse på disse, ved udnyttelse, forurening og klimaforandringer. Der er derfor en klar sammenhæng mellem populationsbiologi og naturbeskyttelse (for eksempel analyse of populationers levedygtighed og i forvaltning af naturen). Denne specialisering har fokus på både national og international natur og dækker både teori og praksis.

Profilkurser

Yderligere anbefalede valgfag

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på det to-faglige studieforløv, men valgfrit på det et-faglige forløb.

Anbefalede universiteter til udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekter

 • kommunale miljø- og naturforvaltninger
 • miljøbeskyttelsesorganisationer
 • konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • andre private virksomheder

Eksempler på jobmuligheder

 • kommunale miljø- og naturforvaltninger
 • miljøbeskyttelsesorganisationer
 • konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • andre private virksomheder
 • universiteter og øvrige forskningsinstitutioner

Kontaktpersoner

Ved at vælge denne profil opnår du de nødvendige kompetencer til et job i eksempelvis Miljøministeriet eller andre nationale miljøinstitutioner, kommunale miljøforvaltninger, konsulentvirksomheder, forsyningsselskaber eller andre private virksomheder - og selvfølgelig også kompetencer inden for undervisning og forskning.

Anbefalede valgfag/projekter

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekter

 • Kommunale natur- og miljøforvaltninger
 • Forsyningsselskaber
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Andre private virksomheder

Eksempler på jobmuligheder

 • Kommunale natur- og miljøforvaltninger
 • Forsyningsselskaber
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Andre private virksomheder
 • Gymnasier
 • Universiteter og øvrige forskningsinstitutioner

Kontaktpersoner

Økotoksikologi-gruppen på SDU tilbyder den mest omfattende uddannelse inden for økotoksikologi i Danmark. Gruppen udfører tværfaglig forskning inden for biologi, molekylærbiologi og kemi, som er tæt koblet til behovene i samfundet.

I over 15 år har forskningsgruppen samarbejdet med Miljøstyrelsen og OECD om at udvikle internationale testsystemer til at detektere hormonforstyrrende effekter af kemikalier i model-organismer, og for nyligt er gruppen begyndt at forske i invasive arter i ballastvand.

Anbefalede valgfag og projekter

Hvis du sigter efter en karriere inden for undervisning, anbefaler vi desuden NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab og BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling. Sidstnævnte er obligatorisk på den to-faglige kandidatuddannelse med Biologi som centralt fag, men valgfrit på den et-faglige kandidatuddannelse.

Anbefalede universiteter til udlandsophold

Anbefalede projektsteder til virksomhedsprojekt

 • Miljøstyrelsen
 • Kommunale miljøforvaltninger
 • Forsyningsselskaber
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Andre private virksomheder

Eksempler på jobmuligheder

 • Nationale og europæiske tilsynsmyndigheder inden for miljøområdet
 • Kommunale natur- og miljøforvaltninger
 • Miljøbeskyttelsesorganisationer
 • Forsyningsselskaber
 • Konsulentvirksomheder inden for miljøområdet
 • Medicinalvirksomheder
 • Producenter af laboratorieudstyr
 • Andre private virksomheder
 • Gymnasier
 • Universiteter og andre forskningsinstitutioner

Kontaktpersoner

Alle profiler giver faglige kvalifikationer til at undervise i Biologi på danske gymnasier.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021