Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i biologi har solid viden om emner inden for den forskning, som udføres inden for det biologiske fagområde, og ekspertviden på et afgrænset forskningsfelt inden for det biologiske fagområde. Desuden kan dimittenden forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, grundlæggende teoretiske begreber og eksperimentelle metoder inden for det biologiske fagområde.

Dimittenden mestrer en eller flere videnskabelige teorier og metoder inden for fagområdet og kan perspektivere problemstillinger inden for biologiens centrale discipliner ved at anvende biologiske tankegange, ræsonnementer og fagudtryk.

Dimittenden kan også planlægge og udføre avancerede biologiske undersøgelser såvel i laboratoriet som i felten og perspektivere faglige indsigter og belyse biologiens samspil med den historiske, kulturelle og teknologiske udvikling.

Dimittenden kan belyse fremsatte hypoteser på en kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller og bidrage til at frembringe nye videnskabelige indsigter eller til at skabe nye anvendelser af biologiske forskningsresultater.

Dimittenden kan undervise i biologi i gymnasieskolen.

Endelig kan dimittenden styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020