Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Biokemi og molekylær biologi består af 20 ECTS obligatoriske kurser og et konstituerende valgmodul på 10 ECTS på første semester og en fagperspektiverende aktivitet på 30 ECTS på andet semester, hvor du har mulighed for at specialisere din viden inden for et bestemt biokemisk eller molekylærbiologisk område, tage på udlandsophold eller udarbejde et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

På uddannelsens andet år skriver du dit afsluttende speciale, som vægter 60 ECTS, svarende til et års fuldtidsarbejde. Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra, når du søger litteratur, planlægger forsøg og bearbejder data.

Studieforløb

I de anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens kurser og den rækkefølge, vi anbefaler, du tager dem i.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 03.02.2021