Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i biokemi og molekylær biologi har viden om teorier og eksperimentelle metoder baseret på højeste internationale forskning inden for biokemiens og molekylærbiologiens centrale områder samt viden om biokemiens, molekylærbiologiens og naturvidenskabernes historie og deres berøringsflader mod moderne teknologi, sundhed og miljø.

Desuden har dimittenden ekspertviden på et afgrænset forskningsområde og kan forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, biokemisk og molekylærbiologisk viden og identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden kan anvende avancerede redskaber, modeller og metoder i biokemi og molekylær biologi, herunder emner fra fagets forskningsfront samt selvstændigt belyse fremsatte hypoteser på en kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden kan også udvikle nye varianter  af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det, og fremme samarbejde og kommunikation mellem biokemikere/molekylærbiologer og ansatte inden for medicin- og sundhedssektoren.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020