Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Der er ingen obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i Anvendt matematik. Derfor kan du i høj grad forme uddannelsen efter dine faglige interesser – for eksempel kan du specialisere dig i enten numerisk analyse eller statistik, ligesom du har mulighed for at få undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau.

Læs mere om dine specialiseringsmuligheder

På første semester kan du som konstituerende kandidatkurser vælge frit mellem alle de kurser og invididuelle projekter, vi udbyder på kandidatniveau inden for fagområderne matematik, statistik og datalogi.

Andet semester udgøres af fagperspektiverende aktiviteter. Her kan du vælge frit blandt alle kurser og individuelle projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav. Du må også gerne tage bachelorkurser som fagperspektiverende aktiviteter, så længe de ligger uden for dit primære fagområde.

På uddannelsens andet år udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt, der som udgangspunkt vægter 60 ECTS. Du kan dog vælge at nedskrive specialet til 30 ECTS og i stedet tage 30 ECTS ekstra konstituerende kandidatkurser på tredje semester.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over uddannelsens elementer, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, du tager dem.

Se det anbefalede studieforløb

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med de fagperspektiverende aktiviteter og tager herefter de konstituerende kurser på det andet semester af din kandidatuddannelse.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.08.2021