Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Er du interesseret i fascinerende simuleringer af organer på patienters individuelle og specifikke organ geometrier, afprøvning af fysiske teorier for masse oprindelse eller designe vindmøller og komplette fly?

Anvendt matematik har i sig selv en stor faglig bredde ved sin kombination af især matematik, statistik og datalogi med anvendelsesområder som biologi og fysik.

Der er dog også afsat plads til valgfrihed, som du kan bruge til at specialisere dig indenfor relevante brugbare områder.

Arbejd med matematik

Anvendt matematik er ikke en særlig slags matematik, men en måde at arbejde med matematik på. Det er derfor umuligt at sige, om et matematisk emne er anvendt eller ej. Det meste af den matematik, som opfattes som "ren" matematik, er udviklet for at løse praktiske problemer.

Kortfattet kan man sige, at en anvendt matematiker som motivation ofte har en problemstilling uden for matematikkens egen verden. En anvendt matematiker behersker - og er i stand til at videreudvikle - de matematiske værktøjer, der har været medvirkende til det moderne industri- og informationssamfunds udvikling.

En anvendt matematiker kan:

  • gennemskue en kompleks problemstilling
  • opstille en troværdig model for problemstillingen
  • analysere og beregne modellens konsekvenser
  • implementere algoritmer hørende til modellen på en computer

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og e-læring. Derudover er der en del hjemmearbejde, som du har mulighed for at lave sammen med din læsegruppe. Hvis I vil sidde med jeres opgaver på universitetet, kan I benytte jer af universitetets studiepladser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.08.2021