Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i anvendt matematik har viden om avancerede modeller og metoder i anvendt matematik baseret på højeste internationale forskning, herunder emner fra fagets forskningsfront.

Dimittenden har viden om anvendelse af disse modeller og metoder på problemer fra andre fag og erhvervslivet og kan forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, fagområdet inden for anvendt matematik.

Endvidere kan dimittenden identificere videnskabelige problemstillinger, mestre computerberegninger som videnskabeligt undersøgelsesværktøj samt planlægge og foretage computersimulationer baseret på matematiske modeller. 

Dimittenden kan løse naturvidenskabelige problemer ved at benytte en kombination af teori og numerisk simulering. Dimittenden kan udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det og belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Endelig kan dimittenden styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

En dimittend med en kandidatgrad i anvendt matematik kan opnå undervisningskompetence i matematik på de gymnasiale uddannelser i Danmark.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.08.2021