Skip to main content

Karriere

Uddannelsen i Anvendt matematik klæder dig på til en karriere inden for en vifte af forskellige brancher. Som anvendt matematiker kan du nemlig få job i alle virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling, både i det private erhvervsliv og i offentlige forskningsinstitutioner.

Anvendelse af modeller til udvikling og optimering

Der er et stort behov for anvendte matematikere til at løse større modelleringsopgaver, hvor man ønsker at finde de optimale løsninger på komplekse praktiske problemer.

Numerisk matematisk modellering anvendes eksempelvis til udvikling og optimering af biler, skibe, vindmøller, olieplatforme og robotter. CT-skanninger og vejrudsigter er også eksempler på, hvordan numerisk modellering anvendes i praksis.

I den finansielle sektor anvendes numerisk matematisk modellering blandt andet til risikovurdering og til beregning af forsikringspræmier og aktiekurser.

Numeriske modeller bruges også til at optimere bus- og togkøreplaner og som redskab til skemalægning. Faktisk anvender fakultetet avancerede matematiske modeller, når de valgfrie kurser skal skemalægges.

Statistisk analyse af data

Nogle anvendte matematikere specialiserer sig i statistik og er meget efterspurgte af blandt andet analyseinstitutter, sygehuse og medicinalindustrien. Mange politiske og sundhedsmæssige beslutninger tages med udgangspunkt i statistiske analyser.

Helt grundlæggende er man som statistiker god til at finde ud af, om der er statistisk belæg for hypoteser om årsagssammenhænge - for eksempel om et bestemt lægemiddel er "årsag" til helbredelse, eller om en bestemt politisk mærkesag er "årsag" til højere vælgertilslutning.

Forskerkarriere på universitetet

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske på universitetet og i andre forskningsinstitutioner.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse.
Læs mere om forskningen på Institut for Matematik og Datalogi.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 05.08.2021