Skip to main content

Karriere

Som færdiguddannet kandidat i Amerikanske Studier har du mulighed for at få beskæftigelse i en række sammenhænge inden for den offentlige og private sektor, for eksempel som:

  • Informationsmedarbejder
  • Underviser/forsker
  • Embedsmand med en fagligt velfunderet viden om USA
  • Rådgiver for beslutningstagere
  • Medarbejder for virksomheder, der enten er etableret eller overvejer at etablere sig på det amerikanske marked, f.eks. eksportvirksomheder 

Ved Center for Amerikanske Studier har vi løbende kontakt med vore alumner, dvs. dem, der har færdiggjort kandidatuddannelsen i Amerikanske Studier. Takket være denne kontakt har vi kunnet udarbejde en jobstatistik (idet Videnskabsministeriet endnu ikke publicerer særskilte opgørelser for Amerikanske Studier). Her er nogle hovedresultater. Disse resultater optrådte i den rapport, som Center for Amerikanske Studier indleverede til akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark i februar 2009. Som det fremgår nedenfor, er ledigheden på 12,5 %, hvilket ligger under landsgennemsnittet for humaniora.

Stillinger, som færdiguddannede kandidater, der havde været på arbejdsmarkedet i 4-19 måneder, havde opnået (primo januar 2009):Eksempler på stillingsbetegnelser

Antal personer

Administration og forvaltning

Fuldmægtig ved Københavns Universitet

Fuldmægtig ved Udenrigsministeriet

2

Undervisning

Underviser

4

Salg og reklame

Kommunikations- og marketingskonsulent

Representative Sales Associate

3

Service og turisme

Handelsrådgiver

Oversætter

Supervisor

3

Andet

Ph.d.-studerende

2

Beskæftigelsessituationen blandt kandidater 4-19 måneder efter fuldførelsen af uddannelsen (primo januar 2009)

Antal kandidater, 4-19 måneder efter fuldførelsen af uddannelsen (primo januar 2009)18

Antal besvarelser blandt de nyuddannede kandidater16

Svarprocent blandt de 18 nyuddannede kandidater88,9

Antal arbejdsløse blandt de 16 respondenter2

Arbejdsløshedsprocent blandt de 16 respondenter12,5

Bemærkninger

Der var 2 uden beskæftigelse blandt de 16 respondenter; yderligere 1 er p.t. sygemeldt. Af de 2 uden beskæftigelse havde én været det i kun 6 måneder (primo januar 2009). Således er 81 % (13 personer) i beskæftigelse, 12,5 % (2 personer) er ledige og 6 % (1 person) er uden for arbejdsstyrken. Ledigheden ligger således under landsgennemsnittet for humaniora.

Der var to kandidater, der ikke svarede. Det vides, at en af disse pt. er bosat i USA.

Indeværende undersøgelse er baseret på, at sekretær Charlotte Granly, Center for Amerikanske Studier, i december 2008 udsendte emails og breve til samtlige 40 færdiguddannede kandidater i Amerikanske Studier fra SDU 2005-2008 (baseret på oplysningerne i databaseprogrammet STADS). Af disse havde 18 været til rådighed for arbejdsmarkedet i netop 4-19 måneder. Det er disse 18 kandidaters jobsituation, der her beskrives. Det kan tilføjes, at medtages alle 40 kandidater i undersøgelsen med undtagelse af de 14, der kun lige var blevet færdiguddannede inden for de sidste 3 måneder, ligger arbejdsløshedsprocenten en smule lavere, nemlig 12,0 %.

Sidst opdateret: 26.02.2018