Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk fagligt, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i Softwareteknologi gælder, at du:

 • er ekspert i at programmere*, udvikle systemer samt udvælge og anvende komponenter og teknologier i praksis
 • kan rådgive om og arbejde med at få de tekniske muligheder til at spille sammen med brugernes behov, fordi du forstår virksomheder og det samfund, der omgiver os
 • kan stå i spidsen for udvikling af it-projekter, fordi du har en grundlæggende viden om projektarbejde, projektledelse, it, matematik og formidling
 • har spidskompetencer inden for industriel automation og kan specialisere dig i emner inden for tele/datakommunikation.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør i fx Software Engineering.

* Programmering er den konkrete skrivning af softwaren.
Systemudvikling betegner styringen af det samlede livsforløb for et informationssystem. Det starter med undfangelsen af ideen, går via analyse, design, dokumentation og test til idriftsættelse og vedligeholdelse. Systemudvikling omfatter både hardware og software.

Læs mere om studieordning og fag.

OBS

Uddannelsen har fra oktober 2016 skiftet navn fra Diplomingeniør i Informations- og Kommunikationsteknologi (It) til Diplomingeniør i Softwareteknologi