Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som oftetager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. semester: Udvikling af softwareprogrammer
  2. semester: Udvikling af softwaresystemer
  3. semester: Distribuerede softwaresystemer med embedded elementer
  4. semester: Sikre komponentbaserede systemer
  5. semester: Experts in Team Innovation/specialisering
  6. semester: Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
  7. semester: Afgangsprojekt

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester lærer du om software engineering, informationsteknologi og softwaresystemer i et bredt perspektiv – med fokus på det teknologiske fundament og udviklingsprocessen.Du får en indsigt i grundlæggende programmering, så du lærer, hvordan software udvikles til brugernesbehov. I forbindelse med semesterprojektet udvikler du, sammen med din projektgruppe, en softwareapplikation med udgangspunkt i en konkret udfordring.

2. semester
Her får du indsigt i systemisk udvikling af et softwaresystem. Du lærer bl.a. at analysere og evaluere brugernes behov, designe og programmere databaser. I projektet arbejder I bl.a. med at programmere et softwareprodukt på grundlag af en designmodel og en implementeringsmodel, hvor I foretager et valg mellem forskellige løsninger.

3. semester
Semestret handler om design af softwaresystemer med fokus på koblingen til embedded elementer. Du får indsigt i, hvordan man udvikler en stabil softwarearkitektur og i praksis gennemfører et projekt i en industriel automationssammenhæng. Samtidig får du viden om operativsystemer, netværk,webteknologier og matematik, som du også arbejder i praksis.

4. semester
På fjerde semester lærer du om teknologier til at udvikle sikre softwaresystemer som opbygges i komponenter. Sammen med din projektgruppe arbejder du med at implementere et softwaresystem i konteksten af en produktionsvirksomhed.

5. semester
Experts in Team Innovation er den del af temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri, innovation og tværfaglighed. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring. Samtidig får du mulighed for at fordybe dig i fagområder inden for det it-faglige område.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.